Cierpienie

(149 -luty -marzec2007)

1% podatku dla Ruchu

Informacja poprawiona

Wiadomość o sposobie przeznaczania 1% podatku na Ruch, podana w poprzednim numerze, ukazała się zbyt wcześnie. Zbyt wcześnie o cały rok! Sposób, który opisaliśmy, obowiązuje bowiem od początku bieżącego roku - ale w odniesieniu do tegorocznych dochodów. Będziemy więc z niego korzystać dopiero za rok. Przepraszając za zamieszanie, podajemy informację aktualną.

Przypomnijmy, że status organizacji pożytku publicznego otrzymała Fundacja Światło-Życie. Przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli przy składaniu PIT-u w urzędzie skarbowym) można przeznaczyć 1% podatku na rzecz Fundacji Światło-Życie.

Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% za 2006 r. na rzecz Fundacji Światło-Życie powinien:

  • Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku.

W części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (dla formularza PIT-36 jest to pozycja 179, dla PIT-37 - pozycja 111, dla PIT-28 - pozycja
103). Tutaj należy wpisać kwotę obliczonego 1%.

Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.

  • Obliczoną kwotę wpłacić na konto Fundacji Światło-Życie.

Może to być konto główne: 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584

Może też być konto któregoś z ośrodków (pieniądze z tytułu 1% mogą zbierać wszystkie ośrodki Fundacji, pięć z nich - w tym wydawca wieczernika - może zbierać wpłaty z całego kraju).

Konto ośrodka wydającego wieczernik:

35 13201016 2121 4792 2000 0001

Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa odbiorcy: Fundacja Światło-Życie. Najlepiej jeśli w tytule wpłaty podatnik wpisze „wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Pokwitowanie należy zachować - w razie wezwania do wyjaśnień przez Urząd Skarbowy.