Posłuszeństwo

(221 -maj -czerwiec2018)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Budowa w Centrum

redakcja

Od półtora roku kształtuje się wizja rozbudowy Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku. Pierwsze pomysły i wizualizacje przedstawiał moderator generalny ks. Marek Sędek w grudniu 2016 r. Pierwotny pomysł uległ od tego czasu zmianie, jednak już w listopadzie 2017 r. przystąpiono do realizacji pierwszego etapu.

Cała inwestycja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap, który ma zostać zrealizowany do czerwca bieżącego roku, to ścieżka edukacyjna „Droga Nowego Człowieka”. W latach 2019-21 przewidziana jest budowa Centrum Nowej Kultury w sadzie u podnóża Kopiej Górki, natomiast od 2020 roku planuje się budowę domu rekolekcyjnego na szczycie Kopiej Górki.

Centrum Nowej Kultury ma być trzykondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni ok. 1 800 m2 obejmującym między innymi salę multimedialno-konferencyjną na 200 osób, kuchnię z jadalnią na 200 osób z zapleczem kuchennym, powierzchnie usługowe i toalety.

Już na wakacje bieżącego roku ma być gotowa ścieżka edukacyjna „Droga Nowego Człowieka”. Ścieżka zacznie się sadzie u stóp Kopiej Górki a skończy przy figurze Niepokalanej.

Osoby idące ścieżką mają przechodzić obok figur z brązu, instalacji oraz tablic informacyjnych prezentujących najważniejsze elementy charyzmatu naszego Ruchu. Zamiarem twórców ścieżki jest, aby zwiedzający poznając założenia i przebieg formacji podjęli refleksję nad własnym życiem duchowym.

Ścieżka jest więc adresowana nie tylko do oazowiczów, ale również do turystów, którzy przyjeżdżają w Pieniny i na przykład po spływie Dunajcem będą chcieli zobaczyć coś ciekawego w Krościenku. 

Wędrówce ma towarzyszyć audycja odtwarzana ze słuchawek otrzymywanych przy wejściu, dostosowana do różnych kategorii zwiedzających np. turystów, oazowiczów itp. Jest także możliwe korzystanie z tzw. „rozszerzonej rzeczywistości” dostępnej poprzez aplikację na telefon.

Ścieżka edukacyjna obejmuje następujące elementy:

1. Znak nowego życia czy fos-zoe

2. Oaza – ogród biblijny

3. Namiot spotkania i cztery prawa duchowego życia

Obumieranie dawnego człowieka. Instalacje:

4. Dawny człowiek

5. Szaty i kajdany dawnego człowieka

6. Narodziny nowego człowieka. Instalacja „baptysterium”

Wzrastanie nowego człowieka. Po minięciu baptysterium instalacje:

7. Matka Kościół rodząca do nowego życia

8. Przyobleczenie w nowego człowieka

9. Szkoła uczniów Chrystusa

10. Dialog małżeński

11. Duchowa zbroja chrześcijanina

12. Instalacja o powołaniu

13. Rzeźba Chrystusa Sługi

14. Figura ks. Blachnickiego

15. Instalacja: miłość agape

Ścieżka została tak zaprojektowana, by była możliwość poruszania się z wózkami inwalidzkimi ale też z wózkami dziecięcymi a więc maksymalne nachylenie 6%, co 8 metrów płaska powierzchnia i stąd ta ścieżka będzie miała ponad 400 m długości. Wije się pod górę, żeby pokonać w sumie ponad 20 m różnicy poziomów. W miejscach, w których będą płaskie powierzchnie (jak wspomniałem, co 8 metrów) znajdą się tablice, które opowiadają całą teologię i charyzmat naszego Ruchu. A więc: 

1. Namiot spotkania,

2.  Cztery prawa duchowego życia, 

3. Człowiek zmysłowy, 

4. Człowiek cielesny, 

5. Człowiek duchowy, 

6. Światło-Życie

7. Słowniczek oazowy

8. Skróty oazowe

9. Liturgiczny charyzmat Ruchu

10. O katechumenacie i jego aktualności

11. System formacji podstawowej Ruchu

12. Oaza rekolekcyjna

13. Typy rekolekcji oazowych

14. Charyzmat Niepokalanej Matki Kościoła

15. Charyzmat spotkania, zasada „życie z życia” i „organicznego wzrostu”

16. Podstawowe elementy życia duchowego

17. Relacja między Słowem Bożym, uczuciami i wiarą

18. Drogowskazy Nowego Człowieka

19. Nowe życia, nowy człowiek, nowa wspólnota, nowa kultura

20. Duchowość małżeńska

21. Formacja Domowego Kościoła

22. Krucjata Wyzwolenia Człowieka

23. Natura i patronowie Krucjaty

24. Rodzaje diakonii w Ruchu Światło-Życie

25. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

26. Unia Kapłanów Chrystusa Sługi

27. Stowarzyszenie „Diakonia”

28. Na wzór Chrystusa Sługi

29. Prawa-krzyż-wyzwolenie

30. Model posoborowej parafii

31. Dzieła wyrosłe z Ruchu: Fundacja Światło-Życie i Instytut ks. Franciszka Blachnickiego

32. Biografia ks. Blachnickiego (przy jego figurze)

33. Akt konstytutywny Ruchu

34. Znak fos-zoe

Tablice będą zadaszone, oprawione w drewniane ramy, będą odporne na warunki atmosferyczne.

Na stronie oaza.pl ogłoszono zbiórkę na figurę ks. Blachnickiego (koszt 80 tys. zł). Z kolei na stronie Domowego Kościoła ogłoszono zbiórkę na instalację „Dialog małżeński” (koszt 100 tys. zł). 

Wpłaty można kierować na konto: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie ul. ks. F. Blachnickiego 2, Krościenko n. D. 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360

tytuł wpłaty: Darowizna na figurę ks. F. Blachnickiego

lub konto Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie ul. ks. F. Blachnickiego 2, Krościenko n. D. 13 1560 1108 0000 9060 0019 2403 z dopiskiem: darowizna na rzeźbę Dialog małżeński