Jezus Chrystus

(169 -styczeń2010)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Cicho sza

Gosia

Zabawa polega na zachowa­niu absolutnej ciszy przez uczestników, jak i prowa­dzącego (należy również po­wstrzymywać napady śmiechu).

Wszyscy ustawieni w kole muszą uważnie wypatrywać ge­stu prowadzącego, który znajduje się w środku koła. Osoba we­zwana musi po cichu, bezszelest­nie i bardzo ostrożnie poruszać się w kierunku przyzywającego tak, by nie spowodować hałasu. Jeśli zakłóci ciszę, na znak pro­wadzącego musi wrócić na swoje miejsce. Jeśli uda mu się dotrzeć do środka koła, składa przed wzywającym ukłon i zajmuje je­go miejsce.

 

Zabawę możemy sobie utrud­nić, stosując chustę na oczy pro­wadzącego, by nie widział kogo przyzywa i skupił się na wyłapy­waniu źródła hałasu.