Dojrzałość w Chrystusie

(232 -lipiec -sierpień2020)

Dojdziemy wszyscy

Krzysztof Jankowiak

Temat nowego roku pracy Ruchu Światło-Życie ustalono jesienią ubie­głego roku. Nikt wtedy nie przypuszczał, że przyjdzie zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem, jakim jest pandemia wywracająca po­rządek codziennego życia, zmieniająca ustalone plany, kwestionująca bardzo wiele pewników.

A jednak temat roku „Dojrzałość w Chrystusie” okazał się wyjątkowo do­pasowany do tego właśnie czasu. Dojrzałość należy bowiem do tych cech, któ­rych najbardziej potrzeba chrześcijanom właśnie dziś. Brak dojrzałości w wierze sprawia, że w trudnej, nietypowej sytuacji człowiek się gubi, niekiedy daje wiarę fałszywym prorokom, którzy zawsze w takich momentach się poja­wiają. Brak dojrzałości sprawia, że jesteśmy przywiązani do schematów i możemy  nie dostrzec Boga przychodzącego inaczej niż się do tego przyzwy­czailiśmy. Brak dojrzałości oznacza też często noszenie w sobie fałszywego ob­razu Boga, nie takiego jakiego pokazuje Pismo święte i nauczanie Kościoła. Brak dojrzałości wreszcie sprawia, że możemy się skupiać na rzeczach drugo­rzędnych, mało istotnych tocząc nieraz prawdziwie zażarte boje o formy, nie zwracając uwagi na treść.

Dojrzałość jest zawsze zadaniem – nikt z nas żyjąc tutaj na ziemi nie po­wie, że jest już dojrzały w wierze. To byłoby świadectwo właśnie całkowitej… niedojrzałości. Człowiek zmierzający do dojrzałości nie będzie bał się nowych sytuacji, będzie szukał odpowiedzi, podejmował nowe wyzwania, zarazem bę­dzie świadom, że zawsze jakaś droga ku dojrzałości jest jeszcze przed nim, co oznacza że będzie otwarty na zmianę myślenia, na porzucenie dotychczasowej rutyny i schematów.