Pielgrzymowanie

(161 -listopad -grudzień2008)

z cyklu "Biblioteczka"

Dziesięć słów

Jolanta Ławniczak

Rozmowy z małżeństwami powszechnie znanymi, mniej znanymi, zwyczajnymi, o różnym stażu małżeńskim, różnych zawodach, żyjących w różnych środowiskach. Ich tematem są słowa św. Pawła z „Hymnu o miłości” - jak sprawdzają się one we współczesnej rodzinie. Wstęp do rozmów stanowi fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 4 VI 1997 r. w Kaliszu, a posłowie napisał o. Karol Meissner.

„Miłość cierpliwa jest” mówią Wiesława i Aleksander Machalicowie, psycholog i aktor. Miłością, która nie zazdrości i nie szuka poklasku dzielą się Katarzyna i Wojciech Grzybowie, absolwentka oligopedagogiki i siatkarz Mlekpolu AZS Olsztyn. Czy miłość może być wolna od lęku i pychy zastanawiają się piosen-karka Magda Anioł i wykładowca Akademii Muzycznej Adam Szewczyk. Małżeństwo z sied-miorgiem dzieci Wiktoria i Ja-nusz Pawelcowie uczą nas jak nie unosić się gniewem i nie pa-miętać złego. O tym jak ważnym zdaniem dla małżeństwa jest, że „miłość nie cieszy się z niespra-wiedliwości, lecz współweseli się z prawdą” mówią Małgorzata i Tomasz Terlikowscy, dzienni-karka i filozof. Na pytanie, czy miłość wszystko znosi, odpowie-dają Anna i Wojciech Łuczakowie, małżonkowie z 29-letnim stażem, z szóstką dzieci, wśród których jest Ignacy z dziecięcym porażeniem mózgowym. O tym, że nie ma granic w miłości, która wszystkiemu wierzy mówią aktorzy Katarzyna i Cezary Żakowie. Miłością pełną nadziei dzielą się: Anita i Maciej Kubaccy, absolwentka bibliotekoznawstwa i organista, nauczyciel muzyki, rodzice wychowujący adoptowanego Mateusza. O potędze miłości, która wszystko przetrzyma opowiadają Halina i Franciszek Sękowie, liczący 80 i 85 lat „Miłość nigdy nie ustaje” - o tym przekonana jest aktorka Teresa Lipowska-Zaliwska, żona zmarłego aktora Tomasza Zaliwskiego.

Może spośród wymienionych osób znalazłeś swoich znajomych, przyjaciół, ulubieńców z oglądanych seriali, a może tak jak mnie wzruszy Cię historia nowo poznanych ludzi. „Ze wzruszeniem patrzę na żegnających się małżonków. Pan Franciszek podaje pani Halinie płaszcz, ukradkiem zerka, czy się zapięła i czy wzięła cieplejszy kapelusz. Całują się w policzek. Pod drzwiami pani Halina nadsłuchuje czy mąż na pewno przekręcił zamek w drzwiach.... Miłość naprawdę wszystko przetrzyma”.