Biblia

(224 -listopad -grudzień2018)

z cyklu "Na płytach"

Federacja

Krzysztof Jankowiak

Lubelska Federacja Bardów istnieje od 1999 r. Stworzyli ją laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej.  Jest to więc zespół, ale zespół szczególny – gromadzący artystów będących twórcami piosenek, prowadzących również samodzielne kariery. Marek Andrzejewski, Jan Kondrak, Piotr Selim, Jola Sip – to filary zespołu, wokaliści, instrumentaliści, twórcy piosenek. Zespół prawdziwych osobowości, różnorodnych stylów, tworzących jednak zgodną, bogatą całość.

Federacja wykonuje przy tym nie tylko własne utwory, w jej repertuarze znajdują się na przykład piosenki Leonarda Cohena, sięga również po wiersze polskich poetów. O bogactwie zainteresowań zespołu świadczą najlepiej trzy płyty z kompozycjami członków zespołu do tekstów jednego autora, każdego z kompletnie „innej bajki”. I tak w 2000 roku ukazała się płyta z utworami do tekstów Karola Wojtyły, w 2001 r. do tekstów Kazimierza Grześkowiaka, a w  2012 r. do tekstów Edwarda Stachury.

Najnowsza płyta Lubelskiej Federacji Bardów ukazała się 2017 r. i nosi tytuł „Bardziej”. Jest płytą w całości autorską – wszystkie piosenki zostały napisane przez członków zespołu. „Płyta «Bardziej» jest bardziej aktualna brzmieniowo niż poprzednie dokonania zespołu, jest bardziej z ludźmi, bardziej obecna w swoim czasie, bardziej na bieżąco” – tak Federacja przedstawia krążek. „Tytuł zawiera też słowo konstytutywne dla grupy – «bard». To słowo zobowiązuje do komentowania bieżącej sytuacji kraju i świata, do pokazywania czym żyje i jak żyje współczesny człowiek. Gdzie są zagrożenia. Rzeczywiście kilka utworów napisanych przez Jana Kondraka podejmuje misję naprawy życia zbiorowego, ale ostrze satyry skrywa się tu w tanecznych rytmach. W treści płyty dominuje liryka miłosna”.