Wolni i wyzwalający

(227 -czerwiec -sierpień2019)

Gdzie Duch Pański

Krzysztof Ławniczak

Temat nowego roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający” związany z 40. rocznicą proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka powi¬nien stać się okazją do refleksji nad miejscem, jakie KWC  zajmuje w naszym życiu, w Ruchu i Ojczyźnie.

„Wieczernik” poświęcony tematowi pracy rocznej pragnie pochylić się nad szeroko pojętą wolnością.

Gdy myślę o wolności, mam przed oczami dwie sceny, z dwóch różnych fil¬mów. Pierwsza z filmu „Wolność jest w nas”:  ks. Jerzy Popiełuszko, w odpo¬wiedzi na otrzymane życzenia doczekania wolności, mówi: „Ale ja jestem wol¬ny”. Druga z filmu „Waleczne serce”: główny bohater poddawany okrutnym torturom, konając, ostatnim tchnieniem, krzyczy: „Wolność!”.

Czym jest wolność? Czy wolność jest dla mnie największą wartością? Czy potrafię nieść wolność drugiemu człowiekowi? Mam nadzieję, że lektura tego numeru „Wieczernika” skłoni do głębszego zastanowienia się nad tymi pyta¬niami.

Rozważamy wolność w kontekście prawdy, odpowiedzialności, miłości i dawania siebie. Pokazujemy, jak wolność jest ukazana na kartach Biblii – przez historię Narodu Wybranego, słowa Jezusa zapisane w księgach Ewan¬gelii i listy opisujące początki chrześcijaństwa. Artykuł oparty o dwa listy Episkopatu Polski: „Chrześcijański kształt patriotyzmu” i „O ład społeczny dla wspólnego dobra” ukazuje KWC jako akt patriotyzmu… Mierzymy się również z pytaniem: człowiek wolny czyli jaki?

Wszystkim czytelnikom tego numeru „Wieczernika” życzę odkrywania wol¬ności w sobie i możliwości niesienia jej wszędzie gdzie tylko się da, a także tam, gdzie wydaje się to niemożliwe.