Kapłaństwo

(167 -wrzesień -październik2009)

Jak ten, kto służy

redakcja

Jakie jest miejsce kapłanów w Ruchu Światło-Życie? Księża są prowadzą rekolekcje oazowe, są moderatorami wspólnot, opiekunami kręgów. Nie sposób wyobrazić sobie Ruchu bez nich. Ale Ruch jest przecież nie tylko miejscem posługi kapłańskiej. To również (a może należałoby powiedzieć, że przede wszystkim) miejsce własnej formacji księży. Od początku w Ruchu odbywają się spotkania formacyjne moderatorów, rekolekcje kapłańskie. Istnieje Unia Kapłanów Chrystusa Sługi – stowarzyszenie gromadzące kapłanów związanych z Ruchem. Chrystus Sługa to bardzo konkretny ideał stawiany przed księżmi pragnącymi żyć duchowością Ruchu. 

Może to właśnie szczególnie warto przypomnieć w Roku Kapłańskim. Na pewno ten rok będzie czasem szczególnej modlitwy za kapłanów – wezwania  i zachęty do niej pojawiają się z wielu miejsc, również Ruch Światło-Życie z początkiem września zaczął swoją Modlitewną Nowennę Miesięcy w intencji kapłanów. Warto jednak by modlitwa była konkretna i wsparta konkretnym czynem. Wśród różnych intencji warto modlić się więc, by wszyscy księża znajdowali miejsca stałej, systematycznej formacji, by księża związani z Ruchem formowali się w Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. I warto kapłanom pokazywać możliwości formacji, jakie daje dla nich Ruch. Wszyscy pragniemy przecież kapłanów świętych i mocnych duchem. Stała formacja jest jedną z najważniejszych dróg do tego.