Młodzi w Kościele

(222 -lipiec -sierpień2018)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Konkurs na prezentera

Jola

Dzielimy uczestników na kilka grup np. po pięć osób w grupie. Każda grupa otrzymuje taki sam tekst z dialogami. Każda grupa losuje, w jaki sposób ma odczytać tekst.

Może to być np. sprawozdawca sportowy, ksiądz na kazaniu, dyrygent chóru itd.

Następnie grupy prezentują swój tekst.