Budować szczęśliwą rodzinę

(128 -luty -marzec2004)

Kościół, który zbiera się w ich domu

Właściwym źródłem i pierwotnym środowiskiem uświęcenia małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej jest sakrament małżeństwa, który podejmuje i rozwija łaskę uświęcającą chrztu” — naucza Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris Consortio” (n. 56). Małżonkowie mają dążyć do dojrzałości chrześcijańskiej nie mimo małżeństwa, nie obok małżeństwa, ale właśnie jako małżonkowie. Za wzór mogą tu służyć Pryscylla i Akwilla, współpracownicy św. Pawła — we wszystkich tekstach występują razem, nigdy osobno, religia nie jest dla nich powodem do ucieczki z domu, ale przeciwnie: do swego domu zapraszają Kościół.
Taką właśnie drogę dla małżeństw proponuje Ruch Światło–Życie. Choć rodzi ona trudności (o ileż łatwiej byłoby mieć dla wszystkich jednolitą formację i jednolite struktury), jest to droga jedyna. O tej drodze powiedział Jan Paweł II w czerwcowym liście do naszego Ruchu: „Jest to szczególnie cenny owoc, który należy pielęgnować. Rodzina żyjąca głębią wiary i wierna miłości Chrystusa jest przyszłością Kościoła. Niech Wasz Ruch wspiera te rodziny, niech umacnia je w jedności i pomaga przetrwać wszelkie próby”.