Bioetyka

(175 -listopad -grudzień2010)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Moderatorzy

Aleksandra Rogowska

Założyciel Ruchu Światło-Życie Ojciec Franciszek Blachnicki był również twórcą i pierwszym moderatorem Centrum w Krościenku. Po jego wyjeździe z kraju 10 grudnia 1981 r. odpowiedzialność za Kopią Górkę podejmowali następcy Ojca, kolejni moderatorzy Ruchu ks. Wojciech Danielski i ks. Henryk Bolczyk. Od 1998 r. moderatorem Centrum, który zamieszkał w Krościenku był ks. Piotr Kulbacki, który równocześnie był moderatorem krajowym KWC. W latach 2001-2007 mieszkał na Kopiej Górce ks. Roman Litwińczuk moderator generalny Ruchu pełniący jednocześnie odpowiedzialność za Centrum w Krościenku. Ks. Adam Wodarczyk obecny moderator generalny w 2008 r. ustanowił moderatorem na Kopiej Górce ks. Adama Wąsika, który pełnił tę posługę, równocześnie z posługą moderatora KWC przez ostatnie dwa lata. Od sierpnia br. ks. Adam został proboszczem w Maćkowicach k. Przemyśla.

Od początku istnienia tej kolebki Ruchu, tj. od 1964 r. w Krościenku mieszkała stała wspólnota żeńska, osoby tworzące obecnie Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. W tym roku mija 50 lat od przybycia do Krościenka pani Doroty Seweryn, poprzez którą Pan Bóg przygotował drogę do zaistnienia centrum oazowego na Kopiej Górce.

Podczas naszych rozmów o Centrum często wyrażamy pragnienie, aby zamieszkała tu także stała wspólnota męska diakonii Ruchu, którą tworzyliby nie tylko kapłani, ale też świeccy członkowie diakonii Ruchu. Ojciec Franciszek widział bowiem w Centrum Ruchu oba te podmioty, ujął to m.in. w tzw. Statucie carlsberskim.

Centrum Ruchu na Kopiej Górce oraz Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma obecnie nowego moderatora. Ks. Maciej Krulak, kapłan diecezji kaliskiej sprowadził się do Krościenka już w początkach lipca br., a oficjalnie przejął odpowiedzialność na Podsumowaniu OŻK 2010. Swoją posługę rozpoczął już od I turnusu oaz wakacyjnych. Najpierw był moderatorem tygodniowych rekolekcji o modlitwie „Ukochać Namiot Spotkania”, następnie na KODA, podczas oazy studenckiej I stopnia. W drugiej połowie sierpnia poprowadził ORAR w Ciężkowicach, wspomagał też prowadzenie oazy rodzin I stopnia diecezji warszawskiej w Tylmanowej, gdzie nie było moderatora, a we wrześniu prowadził III stopień na Camino de Santiago.

Ks. Maciej jest też gorliwym ewangelizatorem i chętnie zapraszają go różne wspólnoty oazowe, a także parafie i szkoły. Po powrocie z Hiszpanii z Camino moderator Centrum był na Kopiej Górce zaledwie kilka dni. Na szczęście jeszcze podczas wakacji udało nam się wspólnie z nim zaplanować na najbliższy rok na Kopiej Górce kilka nowych krótkich rekolekcji tematycznych. Po raz pierwszy niektóre z nich przeprowadzone zostały w czerwcu i w I turnusie. Były one dobrze przyjęte, dlatego postanowiliśmy kontynuować je w ciągu roku. Są to m.in. rekolekcje: dla zakochanych i narzeczonych, dla przedsiębiorców, dla seniorów, o Namiocie Spotkania. Do prowadzenia niektórych z nich zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych moderatorów i osoby z różnych diakonii. Ufamy, że zgłoszą się uczestnicy na te rekolekcje i Kopia Górka będzie tętnić oazowym życiem.

Centrum Ruchu wymaga też obecności osób podejmujących zadania nie tylko związane z prowadzeniem rekolekcji, ale też różne inne prace: gospodarcze, administracyjne, w sekretariacie, zajmowanie się gośćmi, w diakonii słowa, techniczne, redakcyjne. Osoby z INMK mieszkające w Krościenku oraz pan Staszek i pan Władek w miarę sił i możliwości podejmują te zadania. Jednak żeńska wspólnota Centrum mając bogate doświadczenie posługi w tym miejscu modli się serdecznie o zaistnienie także męskiej wspólnoty służącej naszemu Ruchowi w tym ważnym dla wszystkich oazowiczów miejscu.