Animator

(174 -wrzesień -październik2010)

z cyklu "Na płytach"

Myśmy rebelianci

Krzysztof Ławniczak

De Press to folkowo-punkowy zespół, po­wstały w 1980 roku, cha­rakteryzujący się typowym dla te­go ty­pu muzyki „mocnym ude­rzeniem”. Obecnie dojrzali już panowie, stworzyli muzykę do płyty pod tytułem „Myśmy rebe­lianci – piosenki Żołnierzy Wy­klętych”. Żołnierze Wyklęci to polskie, niepodległościowe od­działy partyzanckie, które od 1944 roku do lat pięćdziesiątych z bronią w ręku, walczyły z komunistycz­nym reżimem. Im właśnie i ich bliskim jest dedykowana ta płyta, wydana przez Muzeum Powsta­nia Warszawskiego.

Teksty utworów stanowią piosenki napisane przez tych żoł­nierzy (oprócz dwóch – jedna napisana w czasie Powstania Warszawskiego, druga to wiersz Zbigniewa Herberta). Do płyty dołączona jest książeczka z tekstami wszystkich piosenek oraz opisem okoliczności w jakich po­wstały. Okładka przedstawia bie­gnące wilki – jest to nawiązanie do utworu „Wilki” (wiersz Zbi­gnie­wa Herberta) – „Ponieważ żyli prawem wilka, hi­storia o nich głucho milczy”.

Niestety Żołnierze Wyklęci do dzisiaj w naszej historii, jeszcze chyba nie zajęli godnego miejsca. Płyta może pomóc zrozumieć, al­bo chociaż sprowokować do po­chylenia się nad tą tragiczną kartą polskiej historii.