Małżeństwo

(210 -maj -czerwiec2016)

Od początku

Ala Bartkowiak

W jednej ze swoich katechez w ramach cyklu omawiającego poszczególne sakramenty ojciec święty Franciszek powiedział, że „kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sakrament małżeństwa, Bóg «odzwierciedla się» w nich, odbija w nich swoje rysy i niezniszczalny charakter swojej miłości. Małżeństwo jest bardzo pięknym obrazem miłości Boga z nami. (…) Małżonkowie na mocy sakramentu otrzymują prawdziwą i właściwą sobie misję, gdyż mogą ukazywać miłość jaką Chrystus miłuje swój Kościół”. 

Jakże ważne, a zarazem trudne zadanie postawiono przed nimi. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo żyć tym powołaniem. Jeżeli jednak małżonkowie, jak wybrzmiewa to również w świadectwach, wzajemnie się za siebie modlą, powierzając Bogu całą swoją przyszłość i oddając Jemu swoje życie, to On pomaga im w problemach, ułatwia przetrwać kryzysy i wspiera w trudnościach. Podstawą więzi małżeńskiej jest utrzymywanie żywej relacji z Bogiem.

Do małżeństwa trzeba się dobrze przygotować, miłości trzeba się uczyć, a potem przez całe wspólne życie dbać o jej rozwój i nad nią pracować. Małżeństwo to powołanie dla tych, którzy nie boją się stać bezinteresownym darem z samego siebie. Tylko wtedy można, po latach małżeństwa, patrzyć na siebie z coraz większym zachwytem i miłością i powtarzać za Papieżem, że „życie małżeńskie jest wspaniałe, jest świetne!”.

W obliczu rzeczywistości jaką jest coraz większa liczba rozpadających się małżeństw, świat jak nigdy dotąd potrzebuje dzisiaj radosnego świadectwa szczęśliwych i odważnych małżonków, bo jak mówi Ojciec święty „trzeba odwagi, by się miłować tak, jak Chrystus miłuje Kościół”.