Radość Ewangelii

(200 -czerwiec -sierpień2014)

z cyklu "Biblioteczka"

Rozwój

Dorota Czyżewska

W ramach lektury duchowej chciałabym polecić książkę M. i M. Gajdów pt. Rozwój. Jak współpracować z łaską?, która stanowi zachętę do pracy nad sobą w ramach tzw. chrześcijańskiej terapii integralnej. Książka w przystępny sposób zaprasza w pierwszej kolejności do odkrycia celu rozwoju człowieka, jakim jest miłość do Pana Boga, bliźniego oraz samego siebie, by w dalszej kolejności pokazać konkretne narzędzia mające służyć poznaniu samego siebie i systematycznej pracy nad własnym rozwojem. Lektura tej pozycji pozwala na zrozumienie istoty pracy nad sobą poprzez wejście w zrozumienie siebie, własnych uczuć; poszczególne zagadnienia są ponadto bogato ilustrowane przykładami z praktyki terapeutycznej Autorów. Pewnym odkryciem w ramach lektury kolejnych rozdziałów książki było dla mnie zobaczenie jak bardzo relacje dzieci z rodzicami, określane jako uczucia nazaretańskie, mają wpływ na decyzje, wybory i życie emocjonalne dorosłych już dzieci, w jakim stopniu zwłaszcza nieuporządkowane relacje z rodzicami uniemożliwiają emocjonalne odejście dziecka z domu rodzinnego i jakie są konsekwencje tej zawikłanej relacji uczuciowej. Autorzy pokazują ponadto metody mające na celu rozbijanie JA FAŁSZYWEGO w człowieku i poszukiwanie JA PRAWDZIWEGO. Podkreślają, że dla rozwoju człowieka potrzebna jest odwaga. Odważnym jest ten, kto czując strach, nie wycofuje się, ale przełamuje go i podejmuje działania mające służyć rozwojowi. Dla „odważnych” została także w książce zamieszczona typologia 9 osobowości, gdzie w ramach poszczególnych opisów można odkryć cechy danego typu osobowości, pokusy i wady, stosowane mechanizmy obronne oraz sposoby rozbrajania JA FAŁSZYWEGO. Ostatni rozdział zawiera praktyczne wskazówki służące wytrwałości na drodze własnego rozwoju. 

Książka może stanowić dobre narzędzie w pracy nad sobą, a także być pomocna w rachunku sumienia. Zapraszam do jej odważnej lektury, gdyż treść nie zostawia obojętnym!