W mocy Ducha Świętego

(206 -lipiec -wrzesień2015)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Uczucia

Jola

Grupa siada w kręgu. Jedna osoba wchodzi do środka koła i mimicznie pokazuje jakieś uczucie. Wskazuje następną osobę z kręgu ta wchodzi do koła i pokazuje przeciwne uczucie do pokazanego przed chwilą , potem pokazuje jakieś inne uczucie i wskazuje osobę , która pokaże przeciwieństwo. Gdy wyczerpiemy pomysły na uczucia wymyślamy inne pary porównań np : sztywny – rozluźniony, suchy – mokry, małomówny – gaduła, anioł – diabeł itd.