Pielgrzymowanie

(161 -listopad -grudzień2008)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Wrześniowe dni

Stanisława Orzeł

Pierwsza połowa września jest w Centrum na Kopiej Górce czasem rekolekcji studenckich. W tym roku wzięło w nich udział ok. 90 studentów, w tym w Oazie I stopnia ponad 60 osób, w Oazie II stopnia około 30. Nowością wrześniowych oaz I stopnia był udział kilkunastu kleryków, głównie Pallotynów, którzy pięknie weszli w studencką wspólnotę i dawali dobre świadectwo rozmodlenia i oazowego stylu życia. Obydwie oazy były głęboko i radośnie przeżywane. Widocznym owocem było przystąpienie ponad 30 osób do KWC, w tym około 10 kleryków. Alleluja!

Wrzesień dla mieszkańców Centrum był także czasem oczekiwania na przybycie ks. Adama Wąsika, któremu została powierzona posługa Moderatora Centrum Ruchu oraz Moderatora Krajowego KWC.

Przybył i od razu, wraz z oso-bami z diakonii wyruszył w Polskę. Najpierw w dniach 12-14.09. na konferencję do Niepokalano-wa a w dniach 22-24.09. do Zakroczymia na jesienne spotkanie Zespołu Apostolstwa Trzeźwości.

Diakonia Krucjaty w zmniejszonym składzie uczestniczyła także w diecezjalnej pielgrzymce KWC do kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach, która odbyła się 27 września. Wszystkie te spotkania i wyjazdy były jak misje: trudne i owocne.

W dniach od 19 do 21 września odbyła się na Kopiej Górce ewangelizacyjna oaza modlitwy na temat pierwszego Drogowskazu „Jezus Chrystus”. Oazę prowadził ks. Ireneusz Kopacz z Julią Frołową z „Drogocennej Perły”. Choć grupa ta była liczebnie mała, nie zabrakło zapału i wyjścia ewangelizacyjnego, którego owocem było ciekawe spotkanie z osobami prowadzącymi świetlice środowiskowe.

Do Centrum przybywali w tym czasie goście z różnych stron Polski i świata, wśród nich grupy oazowe. Niektóre z nich w ten właśnie sposób rozpoczęły rok pracy formacyjnej, jakby „pod okiem” Założyciela.

Dzielimy się też radosną wiadomością o narodzinach oazowej grupy młodzieżowej w parafii w Krościenku. Pierwsze spotkanie odbyło się w ostatnim dniu września. Natomiast spotykająca się na Kopiej Górce grupa modlitewna dorosłych wznowiła po wakacjach swoje cotygodniowe spotkania. Doszły nowe osoby.

We wrześniu w Centrum Ruchu cieszyliśmy się też tymi osobami, które jako wolontariusze, pomagały nam w róż-nych diakoniach: zakrystii, sekretariacie, kuchni, w ogrodzie, przy sprzątaniu. Przyjechali nawet z Gdańska. Zaangażowanie tych osób, wręcz ich entuzjazm w podejmowanej służbie, jest dla nas zbudowaniem i świadectwem miłości do tego miejsca. Dziękujemy i pamiętamy o naszych dobroczyńcach i wolontariuszach w modlitwie.

Zapraszamy do pielgrzymowania do Centrum, do nawiedzenia grobu Sługi Bożego ks. Franciszka.