Dary Ducha Świętego

(201 -wrzesień -październik2014)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Zagłuszarka

Jola

Grupa jest podzielona na trzy w miarę równe podgrupy. Pierwsza to "nadajnik", druga "odbiornik" i trzecia "stacja zagłuszająca". Grupy ustawiają się w taki sposób - "nadajnik" naprzeciwko " odbiornika" , a "stacja zagłuszająca" w środku. W grupie " nadajnik" ustala się piosenkę jaka będzie śpiewana. Na znak prowadzącego "nadajnik" zaczyna śpiewać wybraną melodię bez słów. "Odbiornik" rozpoznaje jak najszybciej piosenkę, podczas, gdy " stacja zagłuszająca" stara się przeszkadzać hałasem. Oczywiście podgrupy zmieniają się zadaniami. Można liczyć czas , która grupa najszybciej rozpoznała piosenkę, a nawet urządzić mini turniej trzech grup. Przeprowadzając grę należy pamiętać, że jest ona głośna i znaleźć takie miejsce, aby nikomu nie przeszkadzać.