Komentarze do czytań - III Niedziela zwykła

Dzisiejsze czytania kontynuują temat powołania i odpowiedzi człowieka na Boże wezwania. W pierwszym czytaniu słyszymy, jak Jonasz wypełnia swe posłannictwo w Niniwie. Mieszkańcy miasta uwierzyli Bogu, a On się nad nimi ulitował. Psalm responsoryjny to modlitwa człowieka, który spełnia Bożą wolę. W Ewangelii, podobnie jak tydzień temu usłyszymy o powołaniu pierwszych uczniów — tym razem z Ewangelii według św. Marka. Andrzej, Piotr, Jan i Jakub zostawiają wszystko i idą za Jezusem. Św. Paweł zwraca Koryntianom uwagę na konieczność zajmowania się sprawami życia wiecznego

oprac. AJ

Wezwanie do nawrócenia jest tak samo aktualne w każdym okresie naszego życia. Bóg stale kieruje do nas wezwanie, byśmy uczyli się chodzić Jego ścieżkami, żyć według Jego przykazań. Królestwo Boże jest blisko, dlatego nieustannie mamy się nawracać i żyć zgodnie z Ewangelią.

oprac. NM

Czasem ścieżki ludzkie odchodzą bardzo daleko od ścieżek Boga. Jednak wtedy zawsze Pan przysyła nam jakiegoś człowieka, który wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. Kiedy podporządkowujemy nasze życie Bogu, zaczynamy zbliżać się do Niego. Wtedy nasz stan cywilny, majątkowy, zawodowy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Jezus nas powołuje, byśmy służyli Mu w nowy sposób i zostawili za sobą wszystko to, co wcześniej stanowiło nasze życie. Wtedy może ofiarować nam Boże Królestwo.

oprac. JK

Gdy pojawia się Jezus nagle wszystko zmienia swoją barwę, zmienia swoje znaczenie. Czasem trzeba mieć w sobie trochę odwagi, by dać Mu się poprowadzić, dać Mu możliwość zmienienia sensu naszego życia. Ewangelia mówi, że Szymon i Andrzej poszli za nim natychmiast. Natychmiast, nie za godzinę, za dwa dni. Za miesiąc. Teraz, natychmiast. Bóg czeka na nasze teraz.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni