Komentarze do czytań - IV Niedziela wielkanocna

Dziś z ust św. Piotra padną znamienne słowa - tylko w Jezusie możemy być zbawieni. Myśl św. Piotra o Jezusie - kamieniu odrzuconym przez budujących - kontynuuje pslam 118. Św. Jan przedstawia w liście ogrom Bożej miłości, a w Ewangelii przywołuje obraz Jezusa - Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swoje owce.

oprac. AJ

Jezus – dobry Pasterz oddał swoje życie za owce. Jego postawa ma być wzorem dla wszystkich pasterzy, którzy są wezwani, by Go naśladować, ale także dla owiec, które wobec świata mają być świadkami miłości. Jeśli chcemy być prawdziwie dziećmi Bożymi, do czego wzywa nas dziś w swoim liście Św. Jan, bądźmy otwarci na prowadzenie nas przez Chrystusa - Pasterza i dawajmy świadectwo wzajemnej miłości.

oprac. NM

Pastuch… Cały dzień ganiający za zwierzętami po pastwisku, żeby się nie rozproszyły… Bóg nie boi stać się małym i nieistotnym w oczach człowieka. Nie boi się nawet jego odrzucenia. Ukochał człowieka i ciągle go do siebie przywołuje, jest gotowy oddać za niego swoje życie. Trzeba nam dziś się stać małymi owieczkami, które nie wiedząc, gdzie pójść, słuchają ufnie głosu swego Pasterza. Byśmy pamiętali, że „obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.”

oprac. JK

Jest dobrym Pasterzem. Jezus jest dobrym Pasterzem. Zna nas. Każdego, po imieniu. I oddaje swoje życie za nas. Oddaje je sam, nikt go do tego nie zmusza. Uczy nas bezinteresownej miłości, tracenia siebie dla innych. Pokazuje nam drogę do Ojca.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni