Komentarze do czytań - III Niedziela Wielkiego Postu

Fragment z Księgi Wyjścia to rozmowa Mojżesza z Bogiem, który ukazał się w krzaku ognistym. Bóg obiecuje wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej i objawia Mojżeszowi swoje imię. W psalmie 103. wychwalamy Bożą dobroć i łaskawość. Św. Paweł w liście do Koryntian mówi, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co spotykało Izraelitów wędrujących przez pustynię, gdy nie byli posłuszni Bogu. W Ewangelii Jezus wzywa nas do nawrócenia, inaczej grozi nam zagłada.

oprac. AJ

Nawrócenie to długotrwały proces. Nie może się on dokonać bez wytrwałej współpracy człowieka z łaską Bożą. Bóg powołuje człowieka, objawia mu swoje imię, wzywa do życia w przyjaźni ze sobą, obdarza łaską i miłosierdziem. Wsłuchujmy się z uwagą w skierowane do nas dzisiaj Boże Słowo, by każdy z nas mógł usłyszeć wezwanie Chrystusa do nawrócenia i przemiany życia.

oprac. NM

„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”. To wielka rzecz, zostać wybranym przez Boga. Ale też wielka odpowiedzialność. Czując Boże powołanie, szczęśliwi, że możemy je realizować, nie możemy zapominać, że upadek zawsze jest blisko. Jeśli przestaniemy szukać woli Pana i żyć według niej, możemy szybko zginąć. A śmierć duchowa, która pojawi się szybciej, niż ta cielesna, może odebrać nam wszystko na co pracowaliśmy wiele lat. Baczmy, abyśmy nie zmarnowali Bożych darów.

oprac. JK

Bóg objawia się człowiekowi – wyjawia swoje Imię, działa w historii swojego ludu, działa w historii życia każdego z nas. W swojej wielkiej cierpliwości daje nam czas na nawrócenie. Słowo Boże przestrzega jednak, abyśmy go dobrze wykorzystali.

oprac. AD

Bóg nikogo nie potępia, nikomu nie odmawia zbawienia - pod jednym warunkiem - trzeba pragnąć Jego Miłości. Daje szansę, by się nawrócić i zmienić swoje życie. Pozwala podjąć decyzję samodzielnie, a kiedy ktoś w pełni Go odrzuci nie zmieni się, to dopiero wtedy, z wielkim bólem karze takiego człowieka. Każdy, aż do śmierci, ma równe szanse na przyjęcie Miłości.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni