Komentarze do czytań - XXVIII Niedziela zwykła

W dzisiejszej liturgii słowa widzimy Boga, który uzdrawia. Naczelny wódz wojsk króla Aramu został uwolniony od trądu i uznał wielkość Boga Izraela. Psalm 98 to radosny hymn na cześć Boga zbawcy.Św. Paweł w Liście do Tymoteusza mówi, że głosi Ewangelię ze względu na Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. W Ewangelii Jezus uzdrawia dziesięciu trędowatych. Tylko jeden wraca, by Mu podziękować.

oprac. AJ

Dziś Bóg chce nas uzdrowić z naszego „trądu”. Chce nam pokazać, że trudności znoszone dla Ewangelii przynoszą prawdziwe uzdrowienie z grzechu i słabości, czyniąc nas nowym człowiekiem. Czy będziemy jednak gotowi za to podziękować Bogu i uwielbić Jego miłosierdzie? Czy potrafimy dostrzec, Kto jest w nas źródłem zdrowia i życia?

oprac. JK

Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do postawy wdzięczności wobec Boga za wielkie dary, które od Niego otrzymujemy. Bóg jest tym, który czyni cuda, uzdrawia, obdarza wiarą, uzdalnia do znoszenia przeciwności. Wielkie łaski Boga są w życiu udziałem każdego z nas, dlatego wraz z psalmistą śpiewajmy: „Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie”.

oprac. NM

Bóg ukochał nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami i poganami. Uleczył nas z naszych grzechów i chorób duszy przez te grzechy wywołanych. Dzisiejsze Słowo nawołuje do okazywania wdzięczności za tak cenne dary. Nie dlatego, że Bóg żąda podziękowań za swoją miłość. Postawa radosnej wdzięczności nieustannie przypomina o Bogu, który nas obdarował – o Jego opiece i miłości. Prowadzi do spotkania z Dawcą najlepszych darów w naszym życiu, a przez to do największej i najcenniejszej obietnicy – do osiągnięcia życia wiecznego.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni