Komentarze do czytań - VII Niedziela zwykła

Jesteśmy świątynią Boga. Jak wielka to godność! Takie wyróżnienie jednak zobowiązuje. Pan pragnie, byśmy byli doskonali, jak On sam, byśmy byli jak najwierniejszym Jego obrazem. Dlatego trzeba nam miłować nie tylko przyjaciół i tych, którzy okazują nam życzliwość, ale i tych, którzy wyrządzają nam zło i ranią nas. Każdy jest naszym bliźnim i w każdym mieszka Bóg. Naszym powołaniem jest żyć z każdym człowiekiem w coraz większej miłości, na wzór nasze¬go Stwórcy.

oprac. JK

Nasz Pan jest miłosierny, łagodny i cierpliwy. Nie odpłaca nam według naszych win, ale lituje się nad nami i kocha – mimo wszystko. Czyni tak, bo jest święty. I do takiej świętości wzywa także nas – okazując miłosierdzie, cierpliwość i łagodność wszystkim ludziom, będziemy rzeczywiście należeć do Chrystusa. Na tym polega prawdziwa mądrość.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni