Komentarze do czytań - XXVII Niedziela zwykła

Liturgia Słowa stawia dziś przed nami obraz winnicy – ludu Bożego. Najpierw usłyszymy fragment z księgi Izajasza o winnicy, która pomimo miłości właściciela wydała kwaśne owoce. Dopełnieniem tych słów jest psalm responsoryjny — modlitwa ludu o Bożą opiekę. W Ewangelii Jezus opowiada, a potem wyjaśnia kapłanom i starszym ludu przypowieść o gospodarzu winnicy i niegodziwych sługach, którzy zabili jego syna. Gospodarz odda winnicę tym, którzy będą oddawali plon we właściwym czasie. W liście do Filipian św. Paweł zachęca do porzucenia zbytnich trosk i modlitwy w każdej sprawie oraz stosowania w życiu nauki, którą przekazywał.

oprac. AJ

Kilkakrotnie w dzisiejszych czytaniach i psalmie pojawia się obraz winnicy, o którą troszczy się dobry gospodarz – Bóg, lecz mimo to ona nie wydaje spodziewanych owoców. My wszyscy jesteśmy powołani do tego, by przynosić owoc w winnicy Pańskiej: owoc w postaci naszego nawrócenia, dobrego życia i postępowania według przykazań Pana.

oprac. NM

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i przynosili”. Jakimi winoroślami jesteśmy? Czy przynosimy słodkie czy gorzkie owoce w naszym życiu? Ile jest w naszym życiu służby, oddania się Bożemu Słowu, a ile szukania siebie i własnych korzyści? Tylko oddając Panu wszystko w modlitwie i pełniąc Jego wolę możemy żyć szczęśliwie czekając na radość wieczną.

oprac. JK

Naród Izraelski był wybraną Bożą winnicą. Podobnie my, członkowie Kościoła, jesteśmy wybrani i powołani do wierności Bogu. Izrael został odrzucony, bo nie przyniósł plonu wiary i miłości oraz nie przyjął Bożego Syna – Mesjasza. Jest to przestroga dla nas, abyśmy nie zaniedbali słuchania Ewangelii i wypełniania jej w życiu.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni