Polecamy artykuł - „Do Pana należy ziemia”

Chciałbym moje rozważania rozpocząć od dwóch tekstów Pisma Świętego, które są dla mnie bardzo ważne i pomagają mi znaleźć się w tej niełatwej tematyce. Pierwszym jest słowo z Księgi Psalmów: „Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i Jego mieszkańcy” (Ps 24, 1). Przyjmuję całkowitą suwerenność Boga, który jest stworzycielem świata i wszystkiego, co się w świecie znajduje. Człowiek tylko uczestniczy we władzy Boga i reprezentuje Go w stworzonym świecie. Drugi tekst jest fragmentem wypowiedzi św.Pawła z ateńskiego Aeropagu. W 17. rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł mówi Ateńczykom o Bogu, który stworzył człowieka, aby ten zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, dalej...