Spotkanie z Bogiem

(220 -marzec -kwiecień2018)

z cyklu "W Sieci"

Biblie Polskie

Krzysztof Jankowiak

Ile jest przekładów Pisma Świętego na język polski? Przypuszczam, że nawet zaangażowani katolicy będą mieli kłopotu z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. A gdyby pytać nie tylko o przekłady całej Biblii ale również o tłumaczenia samego Nowego Testamentu czy poszczególnych ksiąg, pewnie polegliby wszyscy.

Strona Biblie Polskie to prawdziwa skarbnica wiedzy na temat polskich przekładów biblijnych. Zawiera ich kompletne zestawienie – i to przekładów wszelkiego rodzaju, od całego Pisma Świętego do tłumaczeń pojedynczych ksiąg. Zestawienie można sortować – według typów, według dat, alfabetycznie. Część przekładów jest dostępna na stronie – można porównywać brzmienie poszczególny wersetów. Obok tego znajdują się odesłania do innych stron z przekładami biblijnymi – mamy więc realny dostęp do wszystkich przekładów, jakie można znaleźć w internecie. 

Na stronie znajdziemy również kalendarium. Zaczyna się ono w XIII wieku i krok po kroku odnotowuje wszystkie wydarzenia związane z tłumaczeniami Biblii na polski. Ostatnia data w kalendarium to rok 2019 – zapowiedziano na ten rok wydanie Synopsy. W 2018 roku kalendarium przewiduje dziesięć wydarzeń, z których najważniejszym zapewne będzie ukazanie się całości Biblii Ekumenicznej w jednym tomie (ma to nastąpić 17 marca 2017 r.). 

Z listy przekładów poszczególnych ksiąg możemy się dowiedzieć, że najczęściej przekładano na język polski Księgę Psalmów (66 razy) a najrzadziej Mądrość Syracha (14 razy).

Strona jest opracowana przejrzyście, poruszanie się po bogactwie zgromadzonych informacji ułatwiają narzędzia do sortowania obecne właściwie w każdym miejscu. Dzięki niej możemy zobaczyć bogactwo Biblii przemawiającej w naszym języku.