Diakonia

(178 -kwiecień2011)

Czas łaski

świadectwo

Nasza posługa koncentruje się wokół dwóch filarów – formacji ewangelizacyjnej członków ruchu oraz posłudze ewangelizacyjnej na rzecz Kościoła lokalnego

Obecnie istniejąca Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji diecezji zielonogórsko-gorzowskiej powstała w roku 2000. Jej pierwszym moderatorem i organizatorem był ks. Jacek Golombek, obecnie pracujący na misjach w Brazylii. Ostatnie dziesięć lat były dla nas jednym wielkim czasem łaski. Posługując w takiej wspólnocie niejednokrotnie doświadczaliśmy Bożego prowadzenia. Wiemy, że to co robimy jest Jego łaską dla nas.

W diakonii w różnym stopniu zaangażowania posługuje dziś trzech kapłanów i ponad czterdziestu świeckich animatorów. Nasza posługa koncentruje się wokół dwóch filarów – formacji ewangelizacyjnej członków ruchu oraz posłudze ewangelizacyjnej na rzecz Kościoła lokalnego. Inicjatywy podejmowane przez naszą diakonię koncentrują się na tym podwójnym celu.

Jeśli chodzi o formację ewangelizacyjną to posługujemy w następujący sposób: każdego roku prowadzimy ORAE oraz oazy modlitwy połączone z formacją ewangelizacyjną, a także Oazę Ewangelizacji; prowadzimy spotkania formacyjne wg materiałów CDE w trzech rejonach – w Gorzowie, Zielonej Górze oraz w Głogowie; nasi animatorzy studiujący poza diecezją mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach modlitewno-formacyjnych prowadzonych przez naszą diakonię w Poznaniu i we Wrocławiu; każdego roku organizujemy także spotkania ewangelizacyjne dla animatorów podczas diecezjalnej pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do sanktuarium w Rokitnie; prowadzimy również Inicjatywę Informacyjną promującą oazy wakacyjne (druk i kolportaż plakatów oraz produkcja filmików promocyjnych); istotnym elementem naszej posługi jest także prowadzenie Apostolstwa Modlitwy dla Dzieła Nowej Ewangelizacji polegającego na modlitwie za dzieło ewangelizacji, ale także tworzeniu zaplecza modlitewnego poprzez kolportowanie specjalnej modlitwy wśród osób prywatnych i we wspólnotach. Obok wymienionych wyżej sposobów posługi równie ważnym jest posługa naszych animatorów na oazach wakacyjnych i spotkaniach ewangelizacyjnych prowadzonych dla młodzieży w parafiach. Osoby posługujące w diakonii w ramach formacji własnej otrzymują nasz wewnętrzny biuletyn formacyjny „Kerygma”.

Nasza posługa ewangelizacyjna na rzecz Kościoła lokalnego to m. in.: organizowanie każdego roku podczas diecezjalnych dni młodych Inicjatywy Ewangelizacyjnej KRAŃCE Dz 1,8, której celem jest dotarcie z orędziem Dobrej Nowiny do wszystkich młodych, którzy przyjechali na to spotkanie, a uczestniczą z „boku”, na „krańcach”; w diakonii działa także Muzyczny Zespół Ewangelizacji „Full of Grace”, który posługuje muzycznie i ewangelizacyjnie podczas dni młodych, pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Sam zespół prowadzi także koncerty ewangelizacyjne w różnych miastach naszej diecezji; w naszej diakonii powstał także Zespół Teatralny, który przygotowuje do ewangelizacji ruchem ciała i głosem; nasi animatorzy uczestniczą także w programie Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji, a dwoje z nich przygotowuje się do uzyskania kwalifikacji trenera Akademii. Jednym z istotnych wymiarów naszej posługi jest także prowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla szkół i dla parafii.

Uczestniczymy również w wielu ogólnopolskich spotkaniach ewangelizacyjnych lub poświęconych ewangelizacji takich jak: Kongres Ewangelizacyjny w Warszawie; Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji; Letnia Szkoła Pantomimy; Przystanek Jezus.

Jedną z cech charakterystycznych naszej diakonii jest wielość nurtów i form posługi. Staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby ruchu w naszej diecezji. Więcej o naszej wspólnocie można się dowiedzieć odwiedzając naszą stronę internetową: www.dde.org.pl

 

ks. Adrian Put, moderator diakonii