Rodzice i dzieci

(203 -styczeń -luty2015)

Czego potrzeba, aby być dobrymi rodzicami

wypowiedzi dzieci

Aby być, dobrym rodzicem nie potrzeba nic wielkiego i kosztownego. Wystarczy bezgraniczna miłość między rodzicami oraz między rodzicem a dzieckiem.

Zuza, 16 lat

 

Chęć i umiejętność zrozumienia swojego dziecka – jego charakteru, zainteresowań, potrzeb i marzeń.

Ania, 22 lata

 

Cierpliwość i zrozumienie.

Martyna, 22 lata

 

Myślę, że aby być dobrymi rodzicami, trzeba mieć zaufanie do własnych dzieci, ale potrafić wyznaczyć im limit oraz pokierować na właściwą ścieżkę.

Marta, 15 lat

 

Myślę, że przede wszystkim miłość. Bez miłości byłbym nikim, jak pisze św. Paweł. Oprócz tego dużo cierpliwości i zrozumienia. Dziecko jest cudownym stworzeniem, które potrzebuje miłości i zrozumienia. Dobry rodzic powinien znać i rozumieć swoje dziecko. Każdego dnia możemy się od siebie wiele nauczyć. Myślę również, że dobry rodzić potrzebuje wsparcia w swoim małżonku. Harmonia w związku pomaga w wychowywaniu dzieci. Oprócz tego myślę, że aby być dobrym rodzicem niestety trzeba być konsekwentnym. Jasno postawione zasady zawsze ułatwiają wychowywanie. (Nie wiem czy z punktu widzenia dziecka to wada czy zaleta, ale jako dorosły powinien być słowny i konsekwentny). Dobry rodzic poświęca dużo czasu na poznanie swojego dziecka, rozmowy, zabawy itp. Właściwie można by pisać książki ale może na dziś zakończę na wspólnym szacunku. Nie powinien bagatelizować problemów dziecka, które wydają mu się mało ważne.

Justyna, 22 lata

 

Należy rozmawiać z dzieckiem, słuchać go i dawać mu dużo wsparcia. Trzeba darzyć go zaufaniem, ale powinno ono znać swoje granice.

Angelika, 16 lat

 

Trzeba być konsekwentnym. Nie wymagać czegoś, czego samemu się nie robi. Przykład: nie słowem a czynem, małe dzieci lubią naśladować wszystkich a szczególnie rodziców. Gdy są starsze, też to robią tylko że w trochę inny sposób. Jeśli rodzi coś mówi, ale sam nie przestrzega tego, to dziecko to zauważa, a jeśli pokazuje to sobą, wtedy jest inaczej.

Natalia, 14 lat

 

Dobry rodzic powinien być:

– wyrozumiały,

– miły

– pomocny,

– kochający,

– sprawiedliwy.

Jadzia, 16 lat

 

Odpowiedzialność.

Michał, 20 lat

 

Rodzice powinni być:

– zawsze gotowi do pomocy,

– sprawiedliwi,

– zabawni,

– pogodni i wyrozumiali.

Kinga, 14 lat

 

Do bycia dobrym rodzicem potrzebna jest miłość, mądrość oraz pobożność.

Dominik, 22 lata

 

Cechy, które powinni posiadać dobrzy rodzice

– dobre chęci

– miłość

– dobroć

– cierpliwość

– umiejętność zajmowania się dziećmi i analogiczna umiejętność wychowywania ich

Kuba, 20 lat

 

Cierpliwość, miłość, wyrozumiałość. Powinno się dawać wolność dzieciom i swobodę, uczyć je samodzielności, istotne jest zaufanie dzieciom.

?

Aby być dobrym rodzicem, potrzebne jest opanowanie, cierpliwość, zażyła więź z Bogiem, aby znajdować w Nim rozwiązania problemów. Potrzeba otwartości i miłości, aby ze spokojem znosić przeciwności.

Sonia, 17 lat

 

Dobry rodzic bierze odpowiedzialność za swoje działania, jest gotowy do bycia wzorem i towarzyszem dla dzieci. Dobry rodzic jest w dobrej relacji miłości z drugim rodzicem.

?

 

Należy najpierw zdefiniować pojęcie dobrego rodzica. Jeżeli zakładamy, że rodzic jest dobry na gruncie kultury europejskiej, to jego cechami są m.in. opiekuńczość, cierpliwość, zdolność do zdyscyplinowania dziecka, jednak z powodu aktualnego prawa – bez użycia jakiejkolwiek przemocy. Dobry rodzic powinien kierować się dobrem swojego dziecka, a więc powinien dbać o takie rzeczy jak to czy dziecko ma się w co ubrać, czy umie wiązać buty. Jednocześnie powinien pomagać dziecku w edukacji – nie tylko tej podręcznikowej, ale też tej „życiowej”. Musi przygotowywać dziecko do samodzielnego życia, aby potrafiło sobie poradzić, gdy dorośnie lub gdy zabraknie rodziców.

Michał, 20 lat

 

Aby być dobrym rodzicem należy posiadać miłość. Umieć się nią dzielić. To jest najważniejsze, u moich znajomych zdarzało się wiele sytuacji, gdy brakuje u rodziców zrozumienia. Równie ważną rzeczą jest odpowiedzialność.

Marcin, 17 lat

 

– zaangażowanie w rodzinę

– poświęcenie

– wyrozumiałość

– cierpliwość

Mateusz, 17 lat