Modlitwa

(184 -luty -marzec2012)

Diakonia Modlitwy

rozmowa z Dorotą Domańską

Zadaniem Diakonii Modlitwy jest intensyfikowanie życia modlitewnego w Ruchu

Wieczernik: Na początek chcielibyśmy zapytać, czym właściwie się zajmuje Diakonia Modlitwy? Modlitwą? Wszyscy się przecież modlimy.

Dorota Domańska: Oczywiście, każdy z nas się modli. Jednak Diakonia Modlitwy idzie troszkę dalej - podejmuje posługę modlitewną. Każdy w potrzebie może się zwrócić z prośbą o modlitwę do tej diakonii. Diakonia Modlitwy również towarzyszy modlitwą w szczególnie trudnych sytuacjach - podejmuje posługę modlitwy wstawienniczej, modlitwy o uwolnienie a także wspierając w posłudze księży egzorcystów.

Diakonia Modlitwy zajmuje się również formacją modlitewną, całym nauczaniem o modlitwie. Czuje się szczególnie odpowiedzialna za animowanie spotkań modlitewnych - daje innym osobom możliwość przyjścia, aby razem uwielbiać Pana Jezusa we wspólnocie. Zadaniem Diakonii Modlitwy jest też koordynowanie, scalanie różnych inicjatyw modlitewnych. Szczególną odpowiedzialnością tej diakonii jest organizowanie oaz modlitwy. Podsumowując można więc powiedzieć, że zadaniem Diakonii Modlitwy jest intensyfikowanie życia modlitewnego w Ruchu.

W: Wspomniałaś o oazach modlitwy. Czym jest oaza modlitwy?

D.D.: Oaza modlitwy to czas, kiedy we wspólnocie spotykamy się, żeby jeszcze bardziej pogłębić naszą więź z Panem Jezusem, oddać Mu swój czas na modlitwie.

W: Po co oazy modlitwy są potrzebne? Jeśli chcielibyśmy przekonać kogoś w Ruchu, kto nie zna tego doświadczenia, co mielibyśmy mu powiedzieć?

D.D.: Oaza modlitwy jest miejscem, w którym możemy zaczerpnąć, aby potem dalej pełnić posługę. Tak jak w zakonach czy w grupach konsekrowanych jest dzień skupienia - zostawia się wszystkie prace, zadania, posługi i przeznacza ten czas tylko dla Pana Boga - tak w Ruchu tę funkcję ma pełnić oaza modlitwy. Czas oazy modlitwy to jest taki czas, kiedy ładujemy akumulatory, jak to się pięknie mówiło kiedyś.

W: I ma się to dziać poprzez modlitwę.

D.D.: Tak. To ma być czas szczególnie intensywnej modlitwy. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Coś takiego zdarzyło się w Ruchu, że oazami modlitwy nazywa się wszystkie spotkania weekendowe, które nie wiadomo jak nazywać. Tymczasem ks. Blachnicki wyraźnie pisał, że oaza modlitwy to ma być czas intensywny przeznaczony na modlitwę, na budowanie relacji z Panem Jezusem. Owszem, może być jakaś konferencja czy spotkanie formacyjne, ale też mówiące o modlitwie - jak uwielbiać, jak prosić, jak dziękować, jak wstawiać się.

W: Można więc powiedzieć, że na oazie modlitwy zajmujemy się nie tym, czym się zajmujemy normalnie. Jeśli np. Diakonia Życia wyjeżdża na weekend i wygłasza sobie konferencję na temat obrony życia, to nie jest to oaza modlitwy.

D.D.: Tak. Na oazie modlitwy zostawiamy to wszystko i przede wszystkim się modlimy.

W: Z tego co mówisz, wnioskujemy, że oazy modlitwy powinny być wszędzie, w każdej diecezji albo przynajmniej każdy powinien mieć w swoim zasięgu oazę modlitwy, na którą mógłby pojechać, aby odnowić się duchowo.

D.D.: Tak. Ja próbuję zachęcać poszczególne filie, aby organizowały oazy modlitwy. Jeśli nie ma w jakiejś diecezji, to może jest w sąsiedniej i można skorzystać.

W: Jak często powinny odbywać się oazy modlitwy?

D.D.: Nie chciałabym dawać jakichś bezwzględnie wiążących wskazówek. Centralna Diakonia Modlitwy na swoją oazę modlitwy spotyka się dwa razy w roku. Myślę, że w diecezji warto mieć taki czas przynajmniej cztery raz w roku, żeby osoby, które mogą i potrzebują, mogły z niego skorzystać i to bez względu na to, do jakiej przynależą diakonii czy jaką pełnią posługę.

W: A kto może uczestniczyć w oazie modlitwy? Czy tylko osoby należące do diakonii?

D.D.: Oaza modlitwy jest dla wszystkich.

W: Nie ma wymogów formacyjnych?

D.D.: Nie. Oaza modlitwy jest zdecydowanie dla wszystkich, którzy chcą się pomodlić.

W: Diakonia Modlitwy ją organizuje.

D.D.: Diakonia Modlitwy podejmuje tę posługę bardzo często też we współpracy z innymi osobami, bo posługa diakonii też się zazębia - nie ma ewangelizacji bez modlitwy, nie ma żadnych innych działań, czy posługi Diakonii Życia czy jakiejkolwiek innej diakonii bez wsparcia modlitewnego.

W: Ile tak naprawdę odbywa się prawdziwych oaz modlitwy?. Mamy wrażenie, że raczej niewiele.

D.D.: To chyba nie do końca jest prawda, że oaz modlitwy jest niewiele. W momencie gdy zaczęłam rozeznawać, jak wygląda sytuacja Diakonii Modlitwy w poszczególnych diecezjach, to okazało się, że w jednak w wielu odbywa się kilka oaz modlitwy w ciągu roku. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób te oazy są prowadzone. Zwracam się o to, żeby poszczególne diakonie podzieliły się swoimi pomysłami na prowadzenie oaz modlitwy, jednak z tym dzieleniem się są trudności.

W: A więc Diakonia Modlitwy organizuje oazy modlitwy, można ją prosić o modlitwę, zbiera innych do modlitwy. Pełni jeszcze jakieś zadania?

D.D.: Formuje do modlitwy.

W: A w jaki sposób?

D.D.: Głosząc konferencje o modlitwie - chociażby na oazie modlitwy zwykle jakiś temat się podejmuje. Diakonia Modlitwy organizuje Kurs Oazowy dla Animatorów Modlitwy tzw. KODA DM. Drugą formą jest ORAM czyli Oaza Animatorów Modlitwy. KODA DM trwa 10 dni, natomiast ORAM jest czterodniowy.

W: Kiedy się takie rekolekcje odbywają?

D.D.: W wakacje, z tym że jest to kilka serii. W ubiegłe wakacje były trzy serie ORAMów pod patronatem CDM. Mogą w nich uczestniczyć małżeństwa,  młodzież i dorośli

W: Takie rekolekcje może zorganizować diecezjalna diakonia?

D.D.: Oczywiście, że tak. W ubiegłym roku łódzka Diakonia Modlitwy zorganizowała ORAM. Tradycyjnie od kilku lat organizują ORAMy kapucyni.

W: Czy w każdej diecezji są Diakonie Modlitwy, czy są białe plamy?

D.D.: Są białe plamy.

W: Dużo? W większej ilości są czy w większej ilości nie ma?

D.D.: Myślę, że w większości są, z tym że różny jest stopień zaawansowania tej diakonii. Zdarza się, że diakonia działa ponad 30 lat, tak jest w archidiecezji łódzkiej. Wiele lat działa też już diakonia katowicka. Natomiast są również diecezjalne diakonie liczące kilka osób, spotykające się zaledwie od roku. Tak więc i poziom zaangażowania i liczby osób są bardzo różne.

W: A co ma zrobić osoba, która stwierdza że jest z diecezji, w której nie ma Diakonii Modlitwy i chciałaby, żeby taka diakonia była?

D.D.: Zapraszam na oazę modlitwy CDM. A potem na KODA DM. Albo odwrotnie.

W: Kiedy jest najbliższe z tych spotkań?

D.D.: Oazy modlitwy CDM odbywają się dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Wiosną spotykamy się zwykle w Warszawie. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia.

W: Czym jest dla Ciebie osobiście uczestnictwo w Diakonii Modlitwy?

D.D.: Na pewno jest bardziej odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa niż moją ambicją. Jest dla mnie trochę zaskoczeniem, że właśnie tę diakonię Pan powierzył mi na sercu i choć zawsze była to dla mnie ważna dziedzina życia wiary, to odkryłam to wezwanie Pana poprzez zaproszenie Moderatora Generalnego i rozeznanie w kierownictwie duchowym. Ufam, że Pan Jezus poprowadzi mnie na tej duchowej drodze i ufam że jest to na dziś dla mnie to największe i najważniejsze wezwanie, które chcę podjąć z wielkodusznością.

rozmawiali Agata i Krzysztof Jankowiakowie