Chrześcijanin w społeczeństwie

(209 -marzec -kwiecień2016)

Diakonia społeczna

rozmowa z Mirosławą Chmielewicz

Niepokoiło mnie, że część dziedzictwa ks. Franciszka Blachnickiego jest nieznana szerszemu gronu członków Ruchu Światło-Życie

Wieczernik: Diakonia Społeczna to zupełnie nowa diakonia w Ruchu. Wypada więc zapytać o jej początki. 

Mirosława Chmielewicz: Diakonia Społeczna powstała najpierw w naszej bydgoskiej diecezji. Było to w kwietniu 2012 roku.

W.:Co było powodem jej założenia?

M.C.: Niepokoiło mnie, że część dziedzictwa ks. Franciszka Blachnickiego jest nieznana szerszemu gronu członków Ruchu Światło-Życie.

W.:Jakie konkretnie dziedzictwo masz na myśli?

M.C.: To, które dotyczy zaangażowania społeczno-polityczno-gospodarczego. Zostało ono wyrażone m.in. w programie Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodu „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” a opisane w książce „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie – ku polskiej teologii wyzwolenia”. W deklaracji V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie z 1980 r. „w sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne sprawy narodu” słyszymy słowa: 

W obliczu tej rzeczywistości grozić może wspólnotom Ruchu Światło-Życie pokusa prostej ucieczki od niej, przez tworzenie na jej marginesie środowisk życia opartych na Słowie Bożym i ewangelicznej miłości – agape, które stają się przez swoją atmosferę kontrastowymi miejscami, „oazami”, gdzie ludzie czują się ze sobą dobrze i zapominają o problemach i cierpieniach swoich braci. 

Podobne spostrzeżenia nasuwają się po 30 latach od przyjęcia tej deklaracji. Pokusa zamknięcia się na sprawy społeczne pozostała taka sama. 

Mając świadomość zagrożeń godzących w wolność i godność człowieka i narodu poprosiliśmy ówczesnego Moderatora Generalnego ks. Adama Wodarczyka o możliwość założenia w Diecezji Bydgoskiej Diakonii Narodu – nawiązywaliśmy tutaj do nazwy, które pojawiła się w Ruchu na początku lat dziewięćdziesiątych. Ksiądz Moderator pobłogosławił i nazwał ją Diakonią Społeczną, Pobłogosławił również i bardzo nas wspiera ks. Maciej Tyckun moderator diecezjalny. I tak działamy od kwietnia 2012 roku.

W.: Jakie działania podejmowaliście?

M.C.: Zaczęliśmy naszą działalność od popularyzacji Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę poprzez nagłaśnianie tego dzieła z parafiach. Przygotowaliśmy koncerty patriotyczne dotyczące Powstania Warszawskiego oraz święta odzyskania Niepodległości, które kilkakrotnie wystawialiśmy w różnych miejscach w ramach Bydgoskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Udało nam się również zorganizować serie rekolekcji pt. „Zachować dziedzictwo Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego”. Skorzystały z nich rodziny i młodzież.

Kolejną naszą inicjatywą było przygotowanie warsztatów na temat: „Co we współczesnym świecie mediów zagraża naszym dzieciom?” Warsztaty te miały charakter otwarty i skierowane były do rodziców, pedagogów, katechetów i wszystkich osób zainteresowanych. Profesjonalnie prowadzone ukazały obecnym wielość i różnorodność zagrożeń istniejących w internecie, w grach komputerowych, muzyce, świecie zabawek, mody, w reklamach, w których przemyca się programową erotyzację, demonizację, agresję, okultyzm, wampiryzm oraz różnego rodzaju wynaturzenia. Zorganizowaliśmy również jako Diakonia Społeczna rekolekcje letnie: „Ze Świętym Michałem Archaniołem o wychowaniu, zagrożeniach i rozeznawaniu duchowym w rodzinie”.

Braliśmy udział w marszach w obronie wolnych mediów, w marszu dla życia z akcją protestacyjną „Stop dla gender”, w konferencji „Stop dla ateizacji”. Organizowaliśmy protesty przeciwko demonizacji dzieci i młodzieży, dyskryminacji TV Trwam i niszczeniu polskich zasobów geologicznych i lasów. Reprezentowaliśmy Ruch w sejmowej konferencji w obronie wolnej niedzieli na zaproszenie posła Roberta Telusa zorganizowanej z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Współorganizowaliśmy i prowadziliśmy pikietę pod Teatrem Polskim w Bydgoszczy przeciwko obrazoburczej sztuce pt. „Golgota Picnic”.

W.:To były działania na szczeblu diecezjalnym. W ubiegłym roku została powołana Centralna Diakonia Społeczna.

M.C.: Tak. Oficjalnie została  powołana 25 kwietnia 2015 r. przez Moderatora Generalnego Ruchu  Światło-Życie bpa Adama Wodarczyka.

W.:Wraz z mężem Markiem jesteś odpowiedzialna za tę diakonię. Jakie cele sobie stawiacie?

M.C.: Pragniemy aby diakonia pomogła ludziom Ruchu odkryć myśl społeczną  ojca Franciszka oraz przesłanie Katolickiej Nauki Społecznej, czego owocem byłoby większe zaangażowanie i odpowiedzialność za sprawy społeczne. Znajomość nauki Kościoła jest przecież podstawą do podejmowania decyzji społecznych zgodnych z głosem sumienia. Daje też szansę na odporność na manipulację, której często ulegamy. 

Zależy nam, aby w naszym narodzie dzięki temu zaangażowaniu wprowadzano ład moralny we wszystkie dziedziny życia społecznego, aby pielęgnowana była polska tradycja, kultura i historia. 

Działalność Diakonii ma dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy skierowany jest do członków Ruchu, w drugim otwieramy się na wszystkich, współpracując z różnymi organizacjami i instytucjami.

W.:W jaki sposób te cele chcecie realizować? Co już udało się zrobić?

M.C.: Może najpierw powiem, że na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności w kwietniu mamy – jako nowa diakonia – przedstawić wizję działania. W tym momencie mogę przedstawić pewne zarysy tego, co przygotowujemy na spotkanie CDJ.

Chcemy wypracować materiały formacyjne do comiesięcznych spotkań. Materiały, na których będziemy bazować to poza nauką społeczną Kościoła dwie książki ojca Franciszka: „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” oraz „Postsovieticum”. Myślimy również o materiałach do teczki roku. W teczce z zeszłego roku były propozycje wieczornic patriotycznych, z których niektórzy podczas rekolekcji skorzystali – co bardzo cieszy :-) Robimy kolejne rekolekcje letnie o zagrożeniach duchowych w rodzinie, w które mamy nadzieję zaangażują się również osoby z innych diecezji. Myślimy również o rekolekcjach dla wszystkich zainteresowanych naszą diakonią.

Pierwsze spotkanie wszystkich zainteresowanych tą diakonią odbyło się  29 listopada 2015 r. w Zduńskiej Woli. Uczestniczyło w nim dziesięć osób z czterech diecezji. Mamy kontakt z osobami z innych diecezji, które nie mogły dojechać. Jest to kolejnych sześć diecezji. Na spotkaniu podzieliliśmy się naszą posługą w diecezjach.

Wyrazem troski diakonii o dobro wspólne były komunikaty wydawane przed wyborami samorządowymi, prezydenckimi oraz parlamentarnymi zachęcające do zapoznania się członków Ruchu ze stanowiskiem Kościoła dotyczącym kwestii politycznych oraz wzywającymi do wielkiej modlitwy za Ojczyznę.

Jako Diakonia Centralna podejmujemy stałą modlitwę za Ojczyznę, która ma różne formy. Może to być codzienna modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę, może być włączenie się i propagowanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, zamawianie Mszy Świętych przy okazji różnych rocznic i wydarzeń oraz adoracje pierwszopiątkowe. Propagujemy także i zachęcamy do włączenia się w akcję modlitwy za polityka prowadzoną przez „Nasz Dziennik” i CitizenGO. Ja modlę się za prezydenta, panią premier oraz minister edukacji Annę Zalewską. Wybrałam minister edukacji, ponieważ bardzo leży mi na sercu wychowanie dzieci i młodzieży. Proponujemy tę akcję wszystkim. 

Współpracujemy również z posłem Robertem Telusem z naszego Ruchu i mamy nadzieję na kolejną konferencję w sejmie.