Biblia

(132 -wrzesień -październik2004)

z cyklu "W szkole animatora"

Dialog małżeński

Maria Karolewska

Wczasie pierwszego roku pracy w kręgu, małżonkowie Domowego Kościoła zapoznają się i zaczynają praktykować zobowiązania zwane bardzo trafnie Darami Ruchu dla małżonków. Jednym z darów jest comiesięczny dialog małżeński, który jest aktem religijnym, w nim działa Bóg zaproszony przez małżonków. Mąż i żona w czasie dialogu w obecności Bożej zastanawiają się, jaka jest wola Boża względem ich samych, ich małżeństwa i rodziny, po to, aby lepiej ją wypełniać. Wprowadzenie do dialogu następuje na jednym ze spotkań kręgu.
Wiemy z doświadczenia, że niektórzy małżonkowie mają trudności w przyjęciu i realizowaniu tego zobowiązania. Pilotując kręgi Domowego Kościoła wypracowaliśmy formę spotkań związanych z wprowadzeniem do dialogu. Doświadczamy, że przynosi ona dobre owoce.

Na dwa, trzy miesiące przed kręgiem poświęconym dialogowi małżeńskiemu umawiamy się z grupą dodatkowo na spotkanie wyjazdowe. Planujemy je tak, aby odbyło się po upływie jednego lub dwóch tygodni po tym kręgu. Umawiamy się z tak dużym wyprzedzeniem, aby wszyscy zdążyli zarezerwować sobie termin, a także byśmy my mogli zarezerwować ośrodek.
Na kręgu, który jest poświęcony dialogowi, prowadzimy spotkanie według materiałów z zeszytu I roku pracy. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że małżonkowie stają (zasiadają) razem przed Bogiem, aby odnajdywać Jego wolę. Dajemy świadectwo doświadczania szczególnego działania sakramentu małżeństwa w obowiązku zasiadania. Bardzo nam zależy, aby pary z kręgu też mogły doświadczyć łask płynących z dialogu. Wspominamy również o trudnościach, jakich doświadczają niektórzy małżonkowie chcący wypełnić to zobowiązanie.
Na zakończenie każdej parze małżeńskiej dajemy w prezencie broszurę „Dialog małżeński”, którą można nabyć w Diakonii Słowa. Prosimy, aby każde z małżonków ją przeczytało i aby przygotowali się do pierwszego dialogu, który odbędzie się na następnym — wyjazdowym — spotkaniu.
Tak staramy się zorganizować wyjazd, aby można było pojechać całymi rodzinami. Jeśli w kręgu są małe dzieci, pamiętamy o odpowiedniej dla nich opiece. Jeśli jest odpowiednia pora roku, łączymy spotkanie z ogniskiem.
Po rozważaniu Słowa Bożego, wspólnej modlitwie całego kręgu, wprowadzeniu animatorskim do dialogu każda z par małżeńskich otrzymuje serwetkę, świecę, zapałki i kartkę ze szczegółowymi pytaniami, które są streszczeniem wcześniej rozdanej broszury — szczegółowym schematem dialogu.
Po modlitwie osobistej w kaplicy małżonkowie rozchodzą się do wcześniej wybranych pokoi w ośrodku. W tym czasie dzieci są pod dobrą opieką.
W maju byliśmy z nowym kręgiem w naszym ośrodku w Cichowie. Po około półtorej godziny małżonkowie zaczęli się schodzić. Byli bardzo wdzięczni za ten czas. Chcieli się dzielić swoją radością i doświadczeniem błogosławieństwa dialogu, niektórzy mówili z jak wielką potrzebą jechali na to spotkanie. Padały też deklaracje wzajemnej opieki nad dziećmi, aby następny dialog można było przeprowadzić w warunkach domowych.
Wiemy jak ważne są pierwsze doświadczenia. Ubogacajmy je. Warto dołożyć wszelkich starań, aby dialog był dla małżonków błogosławieństwem i potrzebą.
W podobny sposób staramy się wprowadzać modlitwę małżonków. Również tu mamy bardzo pozytywne doświadczenia.