Czyńcie uczniów

(159 -lipiec -sierpień2008)

z cyklu "Biblioteczka"

Dogmatyka

Jacek Stasieło

Czy w dzisiejszych czasach istnieje ciągle potrzeba obrony wiary? Wielu z nas, członków Kościoła, nie widzi takiej potrzeby, poprzestając jedynie na rozwoju relacji z Bogiem. Jednak otaczający nas świat, a zwłaszcza mnogość różnej maści sekt i pseudo-religii sprawia, że każdy z nas może prędzej czy później stanąć przed koniecznością opowiedzenia się za Chrystusem, a co za tym idzie obrony tego, w co wierzymy, naszej wiary. W toku takiej konfrontacji szybko może się okazać, że podstawy, które były nam przekazywane podczas lekcji religii są niewystarczające. Jak zatem możemy rozwijać poznane prawdy wiary?

W księgarniach katolickich możemy znaleźć wiele książek, które mogą nam w tym pomóc, lecz tylko nieliczne są wyczerpującymi opracowaniami poszczególnych zagadnień nauki Kościoła na tematy wiary. Wśród nich jest sześciotomowa seria Dogmatyka wydana przez wydawnictwo Więź. Zawiera ona, zgodnie z klasycznym podziałem, dwanaście traktatów teologii dogmatycznej obejmujących kardynalne działy wiary. Już pierwszy kontakt z każdym z tych tomów zwraca uwagę na bardzo poręczny format, oraz przejrzystą strukturę poszczególnych działów, dzięki której czujemy się niejako prowadzeni za rękę przez gąszcz zagadnień teologicznych. Na uwagę zasługuje również przystępny i przejrzysty język, którym posługują się autorzy wszystkich części, a także fakt, że każdy z tomów kończy się krótkim słownikiem wyjaśniającym trudniejsze wyrazy, których nie sposób uniknąć mówiąc o Bogu. Pod koniec opracowania poszczególnych traktatów znajduje się zbiór ćwiczeń związanych z zagadnieniem wcześniej omawianym, pomagających w utrwaleniu poznanych treści. Każdy zaś z traktatów kończy się wyborem tekstów źródłowych tak z nauczania Ojców Kościoła, jak również współczesnych tekstów Magisterium Kościoła, abyśmy mogli co raz głębiej wnikać w poznawane treści, poznając co na dany temat nauczał Kościół na przestrzeni wieków.

Pomimo tak bardzo nasyconej teologią treści, podręczniki te nie są skierowane tylko i wyłącznie do studentów teologii, lecz do każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby czynić uczniów, głosząc Chrystusa w Duchu i Prawdzie. Mamy możliwość wziąć do ręki wspaniały kompas, jakim są te podręczniki i udać się w drogę ku poznaniu Prawdy, która wyzwala. Wyruszamy?