Dziecko - dar i wezwanie

(141 -styczeń2006)

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy

Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego" - to, jak sie wydaje, jeden z najbardziej znanych cytatów biblijnych. Zarazem jest to zdanie, które pozostaje najczęściej chyba tylko cytatem, rzadko zaś konkretnym wezwaniem w  życiu wierzących w Chrystusa. Cóż to bowiem znaczy „stać się jak dziecko"? Jak przełożyć to na realia życia chrześcijańskiego?

O tym, że dzieci są darem, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Szczególnie mocno przeżywają to małżonkowie długo, nieraz bezskutecznie czekający na poczęcia swojego dziecka. Dzieci są również wezwaniem - o tym także dobrze wiedzą wszyscy rodzice. Staje przecież przed nimi zadanie troski, opieki a nade wszystko dobrego wychowania, w tym na pierwszym miejscu doprowadzenia do dojrzałej wiary.

Czas Bożego Narodzenia - gdy wspominamy przyjęcie Boga jako dziecka - jest dobrym czasem na rozważanie tego wszystkiego, co wiąże się z dzieckiem i ze "staniem się jak dziecko:".