Chrześcijanin w świecie cyfrowym

(235 -marzec -kwiecień2021)

Dzielne niewiasty

Anna Wieczorek

Kobieta potrzebuje bezpiecznej przestrzeni w sieci, gdzie może spotykać się z innymi kobietami, które wyznają te same wartości

 

Grupa „Niewiastę Dzielną któż znajdzie…” istnieje już od pięciu lat. Gromadzi chrześcijanki różnych stanów, w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami. Jest nas ponad cztery tysiące. 

W dzisiejszych czasach społecznych mediów chrześcijaństwo nie jest grupą poważaną. Często zdarza się, że osoby wyrażające swoje opinie w internecie, budowane na fundamentach wiary, są wyśmiewane przez innych uczestników rozmów, nierzadko w sposób wulgarny. Kobieta jako istota czuła, wrażliwa na relacje w świecie, ciężko przeżywa taką postawę innych wobec siebie. Potrzebuje bezpiecznej przestrzeni w sieci, gdzie może spotykać się z innymi kobietami, które wyznają te same wartości, gdzie może uzyskać pomoc i wsparcie, zrozumienie innych kobiet, skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Na te potrzeby odpowiada grupa Dzielnych Niewiast.

Nazwa nie jest przypadkowa -zaczerpnięta z Pisma Świętego z Księgi Przysłów (Prz 31, 10-31). Poemat o Dzielnej Niewiaście ukazuje kobietę, która jest pracowita, godna zaufania, przedsiębiorcza, jest dobrą organizatorką życia, wspiera ubogich, dba o siebie, jest silna i ma poczucie własnej wartości i godności, mówi mądrze, uczy, nie jest leniwa, ale przede wszystkim „boi się Pana”. Jest wzorem kobiecości, rozwoju i pracy. Dba o siebie, rodzinę, dom, interesy, ale i o własną duchowość i rozwój. Można więc powiedzieć, że działa wielowymiarowo.

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym Wieczerniku.