Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

z cyklu "W Sieci"

Dzieło biblijne

Bartek

W tym numerze chciałbym zaproponować odwiedzenie strony Dzieła Biblijnego - http://biblista.pl . Może ona być pomocą dla osób, które czytają Pismo Święte, studiują je, pragną je bliżej poznać - czyli potencjalnie dla każdego czytelnika „Wieczernika”

„Biblista.pl” jest serwisem poświęconym wszystkiemu, co wiąże się z Biblią. Znaleźć na niej możemy: propozycje kręgów biblijnych, homilie, katechezy, lectio divina i komentarze do niedzielnych Eucharystii (choć ten dział jest nieaktualny - komentarze kończą się na 2007 roku).

Na stronie przydatne informa-cje znajdzie też ten, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o Piśmie Świętym (artykuły, objaśnienia), przeprowadzić studium pisma (medytacje, nabożeństwa, materiały do kręgów, lectio divina), oraz zapoznać się z materiałami do roku liturgicznego. Strona zawiera także całą zakładkę poświęconą trwającemu rokowi Św. Pawła. Ta akurat zakładka zawiera niewiele treści, można jednak mieć nadzieję, że w miarę trwania roku św. Pawła będą pojawiać się kolejne artykuły, medytacje, homilie, propozycje nabożeństw i kręgów biblijnych.

Celem stowarzyszenia Dzieło Biblijne, które prowadzi serwis jest (za statutem) „pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”.

Stowarzyszenie działa we wszystkich polskich diecezjach - klikając odpowiedni link w lewej kolumnie możemy dowiedzieć się o warsztatach, celebracjach, kursach, które odbywają się w naszej diecezji. Ta część serwisu nie jest jeszcze ukończona, o niektórych diecezjach nie ma żadnej informacji, w innych trwa nadal przerwa wakacyjna. Ale są diecezje, w których oferta jest naprawdę bogata.

Zachęcam wszystkich szukających dróg pogłębienia swej zażyłości z Biblią do odwiedzenia stron Dzieła Biblijnego.