Pytania o Kościół

(230 -styczeń -luty2020)

z cyklu "Biblioteczka"

Eucharystia

Maciej Zachara MIC

Jest ogromne zapotrzebowanie na prostą i przystępną, a przy tym rzetelną katechezę liturgiczną, pomagającą w czynnym, świadomym i owocnym uczestnictwie w Eucharystii. Dlatego bardzo dobrze się dzieje, że wciąż ukazują się na naszym rynku wydawniczym nowe książki przybliżające obrzędy mszy świętej. Należy do nich książka o. Adama Szustaka OP Eucharystia. Instrukcja obsługi. 

Książka jest przede wszystkim komentarzem do obrzędów mszy świętej, przejściem krok po kroku przez całą liturgię mszalną od początku do końca. Nie jest to tylko opis teoretyczny, zadowalający się podaniem genezy i znaczenia poszczególnych elementów mszy. Wszystko służy czynnemu uczestnictwu w liturgii. Poznanie mszalnych modlitw i formuł, a także czynności, gestów, jak również szat i przedmiotów liturgicznych, bo tym wszystkim jest mowa w książce, ma na celu czynne i owocne uczestnictwo w liturgii, a dzięki niemu rzeczywistość zbawienia w Chrystusie może ogarniać i przemieniać całe nasze życie.

Gdy chodzi o strukturę książki, po ogólnym wstępie następują dwie nierównej długości części. Część pierwsza to krótki zarys teologii Eucharystii, podany w maksymalnie prosty sposób. Potem następuje zasadnicza część druga, podzielona na trzydzieści trzy krótkie rozdziały, będąca wspomnianym już komentarzem do poszczególnych obrzędów mszalnych. Ostatni rozdział, najdłuższy ze wszystkich, to Eucharystia w pytaniach i odpowiedziach. Pada tu szereg konkretnych pytań o bardzo różnym charakterze, rzeczywiście stawianych przez wiele osób, niektóre pytania mają charakter bardziej duchowy czy teologiczny, inne są bardziej praktyczne.

Książka o. Szustaka nie jest wolna od mankamentów (zdarzają się niekiedy niezbyt adekwatne odniesienia do norm liturgicznych oraz do teologii i historii obrzędów), chciałbym jednak powiedzieć o jej walorach. Atutem książki jest prosty i komunikatywny język. Autor w swoich komentarzach zwięźle i prosto łączy nawiązania do historii i teologii obrzędów z ukazywaniem ich znaczenia dla chrześcijańskiego życia oraz z bardzo trafnymi wskazówkami praktycznymi.

Książkę uważam za dobrą i wartą polecenia.