Ojcostwo

(190 -styczeń -luty2013)

z cyklu "Biblioteczka"

Ewangelia dla nienormalnych

Dorota Czyżewska

Generalnie nie mam zwyczaju słuchania rekolekcji w Internecie, gdyż uważam, że najlepiej jest w nich uczestniczyć osobiście. Czytając jednak wiele pochlebnych opinii na temat rekolekcji głoszonych przez ojca Adama Szustaka, postanowiłam wysłuchać jednych z nich. Mój zachwyt wysłuchanymi konferencjami był tak duży, iż niezwłocznie po ich wysłuchaniu postanowiłam znaleźć książki autorstwa ojca Szustaka, aby móc korzystać także ze słowa pisanego jego autorstwa. W taki właśnie sposób dotarłam do książki pt. Ewangelia dla nienormalnych zredagowanej na podstawie rekolekcji głoszonych dla studentów w kościele oo. dominikanów w Krakowie. Intrygujący jest już sam tytuł tej osiemdziesięciokilkustronicowej książeczki. Otóż autor mówi, iż nienormalny jest świat człowieka, który tkwi w swojej pustce, nie widząc sensu życia, ale nienormalny jest także świat Pana Boga dlatego, iż jest to świat wolności, w którym nie ma strachu przed złem. Nie jest w nim łatwo, ale jest najszczęśliwiej na świecie. Książka ojca Szustaka jest zaproszeniem do przejścia od jednego do drugiego świata nienormalności, od świata nas samych do świata „najbardziej nienormalnego Boga, który na drzewie najbardziej suchym ze wszystkich, na drzewie, które nie ma absolutnie żadnego sensu, z którego nigdy nie będzie żadnego owocu – przyniósł Owoc”. Książka stanowi interesującą propozycję lektury zarówno dla osób, których wiara jest ugruntowana, gdyż mogą postawić sobie pewne pytania dotyczące własnej kondycji duchowej zadane obrazowym językiem, docierającym zwłaszcza do młodych ludzi. Jest to także dobra propozycja dla osób poszukujących drogi do Pana Boga, które gdzieś się pogubiły i nie potrafią znaleźć ścieżki wyjścia ze swego nienormalnego świata. 

Zaintrygowało mnie w tej książce jeszcze jedno stwierdzenie. Otóż o. Szustak stwierdza, iż nie zgadza się ze zdaniem, które miał okazję słyszeć podczas różnego typu rekolekcji ewangelizacyjnych: „Wystarczy, że oddasz Bogu życie, a On w nim wszystko naprawi”. Komentując to zdanie autor podkreśla, że w wieczności wszystko będzie przez Boga naprawione, ale w życiu ziemskim pójście za Bogiem oznacza odwagę wejścia w noc, zmagania się z własnymi słabościami ze świadomością, że to Bóg w swojej nieskończonej miłości o mnie walczy. Zachęcam zatem do lektury tej książki, która napełnia optymizmem i radością, ale także zachęca do ciągłej pracy nad sobą.