Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

Formacja

Przedstawiamy materiały do formacji permanentnej Ruchu przygotowane na bieżący rok pracy.

Materiały na dni wspólnoty chcą służyć wprowadzeniu członków Ruchu Światło-Życie w doświadczenie bycia uczniem Pańskim poprzez słowo Boże (I cykl dni wspólnoty), liturgię (II cykl dni wspólnoty), we wspólnocie Kościoła (III cykl dni wspólnoty), w duchu służby (IV cykl dni wspólnoty).

Podręcznik „Czyńcie uczniów. Materiały do pracy formacji permanentnej AD 2008/2009” jest kontynuacją podręczników ukazujących się dotąd pod nazwą „Miesięczne Spotkania Animatorów”. Zmiana nazwy wynika z przekonania, że adresatami tych materiałów powinni się poczuć wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie, którzy ukończyli podstawową formację deuterokatechumenalną. Są więc one przeznaczone dla ludzi dorosłych: studentów, małżonków, osób nie żyjących w małżeństwie, prezbiterów, osób konsekrowanych.

Kluczem, według którego ułożono tematykę materiałów są pojęcia: martyria, leiturgia, koinonia, diakonia. Pierwsze trzy spotkania (IX-XI) nawiązują do pojęcia martyria. Odnoszą się do postawy członka Ruchu Światło-
-Życie, który będąc świadomym powołania do czynienia ucz-niów, stara się pogłębiać swoją wiarę poprzez formację biblijną i doktrynalną oraz zrozumienie mocy słowa w przekazie ewangelizacyjnym. Kolejne cztery tematy (XII-III) nawiązują do czynienia uczniów, które dokonuje się w liturgii (leiturgia), we wspólnocie katechumenalnej (koinonia) oraz poprzez ukazywanie wymagań stawianych przez Chrystusa tym, którzy pragną być Jego uczniami. Trzy ostatnie spotkania (IV-VI) koncentrują się wokół pojęcia diakonia. Ponieważ uczniowie Pańscy realizują misję powierzoną im przez Chrystusa w duchu służby, dlatego wprowadzają także nowych uczniów Pańskich w po-stawę służby.

Tematy pracy na poszczegól-ne miesiące:

1. wrzesień - Powołanie do czynienia uczniów.
2. październik - Czynić uczniów przez słowo.
3. listopad - Formacja biblijna i doktrynalna.
4. grudzień - Czynić uczniów przez liturgię.
5. styczeń - Katechumenat - szkoła uczniów Chrystusa.
6. luty - Czynić uczniów, miłując i stawiając wymagania.
7. marzec - Czynić uczniów we wspólnocie.
8. kwiecień - Diakonia, czyli misja ucznia.
9. maj - Czynić uczniów do służby.
10. czerwiec - Czynienie uczniów

W liście „Domowy Kościół” ukazują się propozycje pracy dla tych kręgów, które ukończyły już formację podstawową. Materiały te również starają się rozwinąć i pogłębić temat roku. W bieżącym roku spotkania będą miały następujące tematy:

1. Czyńcie uczniów ukazując Jezusa jako Pana.
2. Czynić uczniów wpatrzonych w Maryję.
3. Czynić uczniów wprowadzając w doświadczenie mocy Ducha Świętego.
4. Czynić uczniów ukazując miejsce zamieszkania Mistrza - Kościół.
5. Czyńcie uczniów żyjących słowem Bożym.
6. Czyńcie uczniów żyjących modlitwą.
7. Czyńcie uczniów żyjących liturgią.
8. Czyńcie uczniów zdolnych do świadectwa.
9. Czyńcie uczniów zmieniających ten świat.
10. Wybór pary animatorskiej i podsumowanie pracy rocznej.