Ku dojrzałości w wierze

(153 -wrzesień -październik2007)

Formacja

Przedstawiamy materiały do formacji permanentnej Ruchu przygotowana na bieżący rok pracy.

Dni wspólnoty

Punktem wyjścia w opracowaniu podręcznika Dni Wspólnoty
2007/2008 stały się słowa Ks. Franciszka Blachnickiego wypowiedziane w konferencji „Uczestnictwo w realizacji Wielkiego Nakazu Misyjnego Chrystusa:

„Chrystus powiedział przed swoim wniebowstąpieniem, jak to notuje św. Łukasz u początków Dziejów Apostolskich: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, aż po krańce ziemi (Dz 1:8). W tej wypowiedzi Chrystus ukazał nam pewne kręgi odpowiedzialności ewangelizacyjnej. Najpierw mamy być świadkami w Jerozolimie. Każdy z nas ma taką swoją Jerozolimę. Będzie to własny dom, biuro, fabryka, dom akademicki, jednym słowem: środowisko codziennego pobytu. Potem trzeba szukać dróg, żeby dotrzeć do Judei, czyli do okolic, do swojego miasta, powiatu, województwa, a potem cały świat. Każdy katolik, każdy chrześcijanin, musi ogarniać cały świat przynajmniej w swojej modlitwie, przynajmniej przez swoje pragnienie”.

Każdy cykl Dni Wspólnoty podejmuje inny wymiar ewangelizacji:

 • Cykl jesienny: Idź i głoś w Jerozolimie - ewangelizacja indywidualna;
 • Cykl adwentowy: Idź i głoś w Judei - rekolekcje ewangelizacyjne;
 • Cykl wielkopostny: Idź i głoś w Samarii - akcje ewangelizacyjne;
 • Cykl paschalny: Idź i głoś aż po krańce ziemi - misje.

Miesięczne spotkania animatorów

W proponowanych w tym roku formacyjnym materiałach do Miesięcznych Spotkań Animatorów, podejmując wezwanie „Idźcie i głoście”, koncentrujemy się na duchowości ewangelizatora. Chcemy podjąć wysiłek takiego pogłębienia naszego życia chrześcijańskiego, by świadectwo coraz bardziej stawało się konsekwencją naszego życia wiary, by wyrastało z podarowanego nam sposobu przeżywania naszego chrześcijaństwa na drodze Ruchu Światło-Życie.

Proponowane treści spotkań są zaczerpnięte z konferencji Ks. Franciszka Blachnickiego „Wiara a świadczenie w Duchu Świętym” i ukazują dziewięć pewnych, wypróbowanych przez wielu ludzi, zasad owocnego dawania świadectwa Chrystusowi. Stanowią one warunek owocnego świadectwa.

Oto tematy w poszczególnych miesiącach:

 • Wrzesień - Idźcie i głoście!
 • Październik - Wierze, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. On żyje we mnie a ja w nim
 • Listopad - Uznaję i wyznaję wszystkie swoje grzechy.
 • Grudzień - Jestem napełniony Duchem Świętym.
 • Styczeń - Dzielę się przy każdej okazji swoją wiarą w Chrystusa
 • Luty - Modlę się
 • Marzec - Idę! - biorę inicjatywę w swoje ręce.
 • Kwiecień - Idę w miłości! - jestem narzędziem miłości Boga.
 • Maj - Rozmawiam bezpośrednio o Chrystusie.
 • Czerwiec - Pozostawiam Bogu rezultat i Jemu przypisuję owoce

Formacja permanentna

Domowego Kościoła

Pragniemy na nowo rozpalić w sobie zapał do głoszenia Dobrej Nowiny, sięgając m.in. do nauczania Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, który mówił: „Ponieważ Ruch Światło-Życie jest ruchem formacyjnym, którego celem jest doprowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej ludzi każdego wieku i stanu, wypełnia on swoje powołanie ewangelizacyjne przez samą wierność swojemu charyzmatowi. Innymi słowy ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego ruchu, a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji.

Jak co roku opracowanych jest 10 spotkań formacyjnych, z których ostatnie przeznaczone jest na podsumowanie pracy kręgu oraz wybory pary animatorskiej. W czerwcowym numerze Listu DK zamieszczono konspekt spotkania wrześniowego, natomiast następne konspekty będą publikowane w kolejnych numerach. Oto tematy poszczególnych spotkań:

 • Wrzesień - Wiara i świadectwo!
 • Październik - Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewangelizująca
 • Listopad - Ewangelizacja w rodzinie - tworzenie wspólnoty osób.
 • Grudzień - Ewangelizacja w rodzinie - przekazywanie życia.
 • Styczeń - Ewangelizacja w rodzinie - wychowanie
 • Luty - Ewangelizacja w społeczeństwie
 • Marzec- Ewangelizacja w życiu i misji Kościoła.
 • Kwiecień - Kościelna posługa rodziny.
 • Maj - Głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
 • Czerwiec - Podsumowanie pracy kręgu