Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

z cyklu "Na płytach"

Godziny Taboru

Anna Krynicka

 

Godzinami Taboru nazwane zostały spotkania Ruchu lub poszczególnych wspólnot z Kardynałem Karolem Wojtyłą a później z Papieżem Janem Pawłem II. Spotkania te często splatały się z przełomowymi momentami w dziejach Ruchu. Godziny Taboru opisał w swojej książce ks. Franciszek Blachnicki. Przygotowywał ją w ostatnich latach życia ­- przesłał gotowy tekst do Polski miesiąc przed śmiercią. Książka ukazała się w 1988 roku. Teraz otrzymujemy jej wersję multimedialną.

Multimedialne wydanie to tekst wzbogacony dużą ilością fotografii (prawie 1000), archiwalnych nagrań (ponad 13 godzin) oraz prezentacji. Na płycie znajdziemy też leksykon podstawowych pojęć używanych w Ruchu, biografie ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Wojciecha Da-nielskiego i bp. Tadeusza Błasz-kiewicza jak również podstawo-we informacje o Kopiej Górce wraz z interaktywnym planem.

Zdjęcia, które zostały opatrzo-ne komentarzem, nagrania wy-powiedzi oraz fragmentów homilii ks. Franciszka jak również Oj-ca Świętego można obejrzeć i wysłuchać niezależnie od tekstu książki. Szkoda że nie można przejść automatycznie z tekstu do nagrań. Jest to jednak problem do rozwiązania na przyszłość, tym bardziej że autorzy płyty pomyśleli o możliwości ściągania kolejnych wersji programu. Można więc mieć nadzieję że będzie ona udoskonalana.

Najciekawszym pomysłem są archiwalne nagrania ilustrowane zdjęciami. Słuchamy np. ks. Blachnickiego przemawiającego na dniu wspólnoty i jednocześnie przesuwają się przed nami zdjęcia z tego dokładnie dnia wspólnoty - widzimy przemawiającego Założyciela Ruchu i jego słuchaczy. Mamy więc swego rodzaju namiastkę zapisu filmowego i to namiastkę całkiem udaną

Kto zna książkę „Godziny Taboru”, może odkryć ją na nowo, zobaczyć w zupełnie innym świetle. Kto nie czytał książki, ma szansę na niezwykłe spotkanie z historią.