Życie konsekrowane

(193 -maj -czerwiec2013)

Habemus Papam!

bp Adam Szal, ks. Adam Wodarczyk

List Ruchu Światło-Życie do Ojca świętego

Umiłowany Ojcze Święty,

Jako członkowie międzynarodowego Ruchu Światło-Życie przesyłamy Ci słowa jedności i zapewnienie o naszej gorliwej modlitwie w Twojej intencji! O modlitwę tę prosiłeś przecież w dniu Twojego wyboru na Biskupa Rzymu. Ogromnie radujemy się, że przez Ducha Świętego zostaliśmy obdarowani Twoją osobą jako nowym Pasterzem Kościoła. Od samego początku Twej posługi niesiesz nam niezwykły powiew ewangelicznej prostoty, ukazującej miłosiernego Boga, który przychodzi w swoim Synu Jezusie Chrystusie do wszystkich ubogich tego świata. Twoja gorliwa postawa pozwala nam wierzyć, że dzieło nowej ewangelizacji prorocko ogłoszonej przez błogosławionego Jana Pawła II i gorliwie kontynuowanej przez Benedykta XVI znajdzie teraz swój czas głębokiego rozkwitu w skali całego świata.

Nasz Ruch Światło-Życie, działający aktualnie w ponad trzydziestu krajach świata, w tym również w Chinach, został powołany do istnienia przed 44 laty przez pochodzącego z Polski kandydata na ołtarze, sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Naszym celem jest służba Kościołowi w duchu nowej ewangelizacji poprzez prowadzenie ludzi do dojrzałej wiary i zaangażowanego życia w Kościele i w świecie.

Zapewniamy Cię, Ojcze Święty, że nie tylko będziemy wspierali Cię modlitwą w Twojej posłudze, ale uczynimy to także poprzez nasze życie zaangażowane bezgranicznie w dzieło nowej ewangelizacji świata!

Nasz Pan Jezus Chrystus niech będzie z Tobą, Jego Duch niech Cię prowadzi i umacnia w głoszeniu Ewangelii ubogim, a Niepokalana, Matka Kościoła niech będzie Twoją Orędowniczką przed obliczem Pana!

Życzymy również wiele błogosławieństwa od Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana w przededniu Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschy i radosnych dni okresu Wielkiej Nocy! 

 W imieniu wszystkich księży, osób konsekrowanych i świeckich z Ruchu Światło-Życie

Bp Adam Szal
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie