Triduum Paschalne

(163 -luty -marzec2009)

z cyklu "W Sieci"

Historia KWC

Bartek

Chciałbym Was zachęcić do odwiedzin kalendarium umieszczonego niedawno w serwisie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Strona znajduje się pod adresem www.kwc.oaza.pl/kalendarium/

Kalendarium to nazwa trochę niejednoznaczna, więc najpierw trzeba wyjaśnić, co na stronie można znaleźć. Nie jest to bowiem żaden kalendarz pracy w bieżącym czy jakimkolwiek roku. Jest to przegląd historii - a ściśle rzecz biorąc prehistorii - Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Strona zawiera najważniejsze wydarzenia - piętnaście „kamieni milowych” - które doprowadziły ks. Blachnickiego do powołania Krucjaty. Imponująca jest rozpiętość dat: 1931 - 1978 r. -  a więc 47 lat! Od uczestnictwa w harcerstwie, przez Niepokalanów, Krucjatę Trzeźwości, Krucjatę Wstrzemięźliwości, Oazę Niepokalanej, aż do wyboru Karola Wojtyły na biskupa Rzymu i jego apel do Polaków o zachowanie godności jaka przynależy każde-mu człowiekowi.

Kliknięcie na dowolnej pozy-cji na liście przenosi nas do krót-kiego artykułu na jej temat. Możemy się więc nie tylko np. dowiedzieć, że ks. Blachnicki był harcerzem, ale też jakie było wówczas prawo harcerskie, jaką rolę harcerstwo odgrywało w życiu naszego Założyciela. W innych artykułach poznajemy m.in. wypowiedzi ks. Blachnickiego czy innych osób związanych z danym wydarzeniem. W tekst wplecione są różne dodatki: zdjęcia, zeskanowane  materiały (deklaracje, pisma). Można np. obejrzeć okładkę pisma „Niepo-kalana zwycięża” i pobrać dwa pierwsze jego numery w formacie pdf.

Krótko mówiąc kalendarium stanowi ogromne bogactwo przybliżając fakty, o których pewnie słyszeliśmy, ale których w większości bliżej nie znamy.

Nasuwa mi się jedna uwaga techniczna. Aby kalendarium było przejrzyste, trzeba nacisnąć u góry przycisk „sortuj według daty wydarzenia”. Gdy pierwszy raz je otwarłem, posortowało mi się według tytułów, co sprawiło, że nie bardzo mogłem się w nim połapać.