Cierpienie

(149 -luty -marzec2007)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Idźcie i głoście

Barbara Rasek

Wdniach 3-7 I 2007 r. odbyła się w Centrum Światło-Życie Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności. Hasłem przewodnim były słowa: „Idźcie i głoście”. Księża: Roman Litwińczuk, Ryszard Nowak, Sławomir Skonieczka i Piotr Kulbacki przedstawiali program Ad Christum Redemptorem, opracowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i po raz pierwszy ogłoszony na Krajowej Kongregacji Ruchu Światło-Życie w 1980 r. Kanwą katechez były teksty Założyciela i dokumentów papieskich.

Pierwszy dzień, pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” poświęcony był diakonii modlitwy. Ks. Ryszard Nowak na zakończenie dnia zaprezentował reportaż z Festiwalu Życia jaki odbył się w Wiśle.

Drugiego dnia pochylaliśmy się nad tematem „Otwórcie drzwi Chrystusowi”. Ks. Sławomir Skonieczka w katechezie i homilii (Msza św. celebrowana była przy grobie sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego), przedstawiał zasady głoszenia kerygmatu i dzielił się też swoim świadectwem.

Trzeciego dnia określonego tematem: „Nie lękajcie się”, ks. Piotr Kulbacki przedstawiał posługę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w planie Ad Christum Redemptorem. Tłumaczył, że każda faza planu ACR: modlitwa, ewangelizacja, wyzwolenie mogą być przeprowadzane oddzielnie i z pewnością będą owocne, ale dopiero gdy będą następowały jedna po drugiej, w takiej właśnie kolejności, dadzą „siłę”. W celu lepszego zilustrowania, narysował 3 sinusoidy przesunięte względem siebie i użył porównania do prądu trójfazowego: trzy fazy pracujące równocześnie, dają taką siłę, że mogą uruchomić dużo większe urządzenie elektryczne niż żarówka, której wystarczy jedna faza. Zastanawialiśmy się nad aktualizacją programu Ad Christum Redemptorem w warunkach dzisiejszego Kościoła.

W czasie rekolekcji był też czas na Namiot Spotkania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, celebrację Sakramentu Pojednania, śpiewanie kolęd, rozmowy. W czasie Godziny Świadectwa powrót do realizacji planu ACR, przerwanego wprowadzeniem stanu wojennego i następującymi po nim konsekwencjami, porównano do niektórych krzewów, które muszą być mocno przycięte, by w nowym okresie wegetacyjnym mogły wypuścić pędy pięknie kwitnące i owocujące. Ktoś w świadectwie powiedział, że rodził się wtedy, gdy powstawał plan ACR i wraz z nim „wzrastał i dojrzewał” w Ruchu.

W niedzielę 7 I świętowaliśmy tajemnicę Chrztu Pańskiego - święto patronalne kaplicy Chrystusa Sługi i Unii Kapłanów Chrystusa Sługi - modliliśmy się za nich. W liturgii ukazywana była tajemnica „Chrystusa - Sługi Ewangelii”.

Regina Przyłucka

Dla mnie tegoroczne rekolekcje ORDJ'07 były najmocniejszym chyba przeżyciem od czasu, gdy dane mi było pracować u boku Założyciela w Krościenku w drugiej połowie lat siedemdziesiątych aż do jego wyjazdu do Rzymu i potem do Carlsbergu.

Jak je przeżywałam?

Jako powrót do czegoś szczytowego, do czego Pan Bóg pozwolił dojść Ojcu Franciszkowi w odkryciu charyzmatu Światło-Życie, a czym był plan Ad Christum Redemptorem polegający na współdziałaniu trzech wiodących nurtów Ruchu: modlitewnego, ewangelizacyjnego i nurtu wyzwolenia człowieka, z konkretnymi wskazaniami metodycznymi dla całej Polski.

W miarę pogłębiania tematu rekolekcji „Idźcie i głoście”, który był przygotowany w oparciu o treści wypracowane przez ks. Blachnickiego i uzupełniony o późniejsze inspiracje Jana Pawła II i Benedykta XVI, widziałam jak wzrasta w uczestnikach pragnienie pogłębienia znajomości planu ACR.

Stąd moja radość, że po 26 latach przerwy spowodowanej wprowadzeniem stanu wojennego, jakby budzimy się do podjęcia na nowo rozpoczętej misji - spuścizny Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Wszak Bóg podarował nam czas na wydoroślenie... Stąd również moja wiara i nadzieja w modlitwie, jaką podejmowaliśmy podczas tych rekolekcji za Janem Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi tę zbolałą, zniewoloną, uwikłaną, nie słyszącą głosów proroków ziemię, jaką jest Polska”.