Życie konsekrowane

(193 -maj -czerwiec2013)

z cyklu "Biblioteczka"

Instytucje religijne w krajach UE

Dorota Czyżewska

W ramach lektur Wieczernika proponuję tym razem książkę inną w swym rodzaju niż najczęściej pojawiające się w tym dziale pozycje, pt. Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Książka jest zbiorem 13 opracowań o charakterze naukowym różnych autorów, odnoszących się do tematyki obecności instytucji religijnych (np. kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, ruchów religijnych i innych gremiów) w przestrzeni publicznej Unii Europejskiej, w tym ich powiązań z instytucjami wspólnotowymi UE. Wśród tekstów wartych zainteresowania jest m.in. rozdział dotyczący podstaw i dominant polityki europejskiej Stolicy Apostolskiej czy instytucjonalnych reprezentacji kościołów na forum Unii Europejskiej. Ponadto, ciekawe opracowanie w kontekście burzliwych w ostatnim czasie dyskusji o wpływie głównie islamu na kulturę i tożsamość Europy stanowi tekst o organizacjach muzułmańskich w Europie oaz drugi tekst o nowych ruchach religijnych w krajach Unii Europejskiej. Interesującą część książki stanowią ponadto rozdziały odnoszące się do znaczenia różnego rodzaju instytucji religijnych w Polsce. Na uwagę zasługuje tekst dotyczący roli instytucji religijnych w organizacji życia polskich emigrantów w Londynie po 2004 r., rozdział traktujący o organizacjach muzułmańskich w Polsce czy religijności młodzieży w Polsce. Polecana książka może stanowić zatem dobre źródło wiedzy na temat bogatej obecności instytucji religijnych w państwach członkowskich UE przedstawione z socjologicznego punktu widzenia.