Triduum Paschalne

(163 -luty -marzec2009)

z cyklu "Biblioteczka"

Iść za Barankiem

Joann Krych

Czas Wielkiego Postu jest czasem osobistej refleksji i przygotowania na odpowiednie przeżycie świąt paschalnych. W tym czasie chętnie uczestniczymy w różnych rekolekcjach, zastanawiamy się nad naszym życiem, rozważamy, jak możemy je zmienić, by być bliżej Boga. To dobry czas na lekturę duchową, która na nowo pomoże nam stanąć w prawdzie przed Bogiem. Taką lekturą może być „Iść za Barankiem” Ojca Marie-Dominique Philippe'a.

Ojciec Marie-Dominique Philippe (1912-2006) był dominikaninem, wykładowcą filozofii i teologii. Jest on także założycielem nowej rodziny zakonnej, Wspólnoty św. Jana, jak również autorem wielu dzieł z dziedziny filozofii i teologii duchowej.

„Iść za Barankiem” jest zapisem rekolekcji wygłoszonych przez Ojca Philippe'a do grupy osób świeckich na temat Prologu do Ewangelii św. Jana. Dominikanin prowadząc rozważania na temat naszej więzi z Bogiem subtelnie wprowadza nas na obszary głębszego przeżywania wiary, odkrywania w niej tego, co naprawdę istotne. Pomaga nam pełniej zrozumieć spojrzenie Boga na człowieka, by móc uczynić własną wiarę bardziej świadomą i osobistą. Zachęca uczestniczących w tych rekolekcjach do poszukiwania w ciszy źródła, tego Kim ono jest, byśmy mogli coraz głębiej odkrywać, czym jest wezwanie Boże. Przewodnikiem w tych poszukiwaniach jest umiłowany uczeń Jezusa, świadek ofiarnego Baranka, św. Jan Ewangelista, który zaprasza nas, byśmy kontemplowali tajemnicę Baranka, Oblubieńca i Syna.

„Iść za Barankiem” nie kończy się na zapisie rekolekcji o Prologu do Ewangelii św. Jana. Kontynuacją podjętej w tej książce refleksji są dwie dalsze jej części. „Iść za Barankiem. Dokądkolwiek idzie” proponuje rozważania dotyczące apostolskiej działalności Jezusa. „Iść za Barankiem. Światłość świata” jest komentarzem do rozdziałów 6-11 Ewangelii św. Jana i przedstawia pełen przeciwności okres publicznego życia Jezusa, wskazując siedem sposobów, na które Jezus przychodzi do nas i wprowadza w tajemnicę jedności ze sobą.