Praca

(217 -wrzesień -październik2017)

Jak pracować po katolicku

Maciej Pikor

Odpowiada św. Benedykt

Założyciel potężnego ruchu monastycznego, patron Europy i z pewnością wzór dla wielu zakonników napisał regułę, którą sam określił jako „maleńką, pisaną dla początkujących”. Jest w niej zawarte mnóstwo wskazówek dla ludzi, którzy chcieliby swoją pracę uczynić jeszcze bardziej skierowaną na Boga.

W jaki sposób reguła dla mnichów mogła by być wskazówką dla ludzi świeckich, którzy wykonują swoją pracę na co dzień w świecie, który zdecydowanie odbiega od zwyczajów klasztornego życia?

Przykładem choćby są jezuici, którzy w Ameryce Południowej inspirując się regułą prowadzili swoją praktykę duszpasterską opartą na zasadzie jawnego zarządzania. Stworzyli oni wśród Indian Guarani system gospodarczy i społeczny inspirowany radami Ewangelii.  

Z kolei powstające zakony tworzyły prężne gospodarstwa rolne i przemysłowe, takie jak: młyny, browary win i piwa, apteki ziołowe, piekarnie, hotele, pasieki itd. Współcześnie z reguły tej biorą przykład właściciele wielkich korporacji i drobni biznesmeni.

Oto wskazówki św. Benedykta dla każdego pracującego katolika, inspirowane jego Regułą:

Rzetelna praca

Według świętego Benedykta uwielbienie Boga to nie tylko modlitwa ale i praca. Więc tak jak modlitwa powinna być oparta na relacji z Chrystusem, miłości do Niego.

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".