Parafia

(172 -maj -czerwiec2010)

Jesteśmy świątynią

redakcja

Odnowa parafii jest tematem ogromnie ważnym a zarazem bardzo trudnym. Ma wielkie znaczenie, bo parafia jest tym miejscem, w którym większość osób spotyka się z Kościołem. Jeśli parafia będzie dobrze prowadzona, będzie przyciągać do wiary, jeśli będzie prowadzona źle, może do wiary zniechęcać.

Jest to jednak temat trudny, bo parafia jest tym miejscem, w którym ideały zderzają się z rzeczywistością i jest to zderzenie nieraz bardzo brutalne. Śmiałe wizje odnowionej parafii, rozmaite schematy parafii wspólnoty wspólnot stają bezradne wobec prostego pytania: gdzie taka parafia rzeczywiście istnieje. Są oczywiście dynamiczne parafie, jednak z reguły wiąże się to z osobowością proboszczów, a odejście proboszcza oznacza często zmniejszenie dynamizmu.

Ruch Światło-Życie odnowę parafii traktuje jako jeden ze swoich podstawowych celów (inaczej niż część innych ruchów, które jedynie co najwyżej korzystają z pomieszczeń parafialnych). Ma więc być obecny w parafii, w niej prowadzić swoją działalność, starać się przemieniać parafię, by stawała się prawdziwą wspólnotą. Formacja Ruchu prowadzi do aktywnego zaangażowania w życie parafialne. Zarazem obecność w parafii napotyka na bardzo konkretne trudności, związane choćby z częstym dziś zmienianiem miejsca zamieszkania.

Jednak wszystkie trudności i niepowodzenia nie mogą zniechęcać do zaangażowania w parafii. Skoro parafia jest znakiem rozpoznawczym Kościoła, trzeba starać się, by był to znak jak najmocniejszy.