Narodzić się na nowo

(194 -lipiec -sierpień2013)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Kategorie

Jola

Zabawa doskonale nadaje się , aby grupa poznała się . Wszyscy stoją w kole, osoba prowadząca wymienia jakąś grupę ludzi np. rodzice, mieszkańcy zachodniej Polski, animatorzy, sportowcy, nauczyciele, absolwenci gimnazjum itd. Osoby, które czują się członkami danej grupy robią mały krok w kierunku środka koła. Przy wymienianiu każdej kategorii ludzi poszczególni uczestnicy albo stoją nieruchomo, albo posuwają się krok po kroku do środka. Zabawa kończy się , gdy ktoś dotrze do centrum koła. Trzeba pamiętać , aby oczywiście wyznaczyć środek koła np. może nim być osoba prowadząca.

 

Na końcu rekolekcji można tworzyć kategorie osób odwołując się do przeżyć i doświadczeń danych rekolekcji.