Rodzice i dzieci

(203 -styczeń -luty2015)

Kto jest największy

Jolanta Ławniczak

Nie ma takiej osoby , która nie uśmiechnęła się na widok dziecka. Obserwując działania dzieci często myślimy – jak dobry jest Pan, jak wielkie rzeczy uczynił dla nas wszystkich. Ogromny prezent Bóg daje nam w postaci dzieci: naszych, z naszej rodziny, sąsiadów, znajomych, spotkanych przypadkiem na ulicy i gdzieś tam na krańcach świata. Cenny jest dla nas czas , gdy towarzyszymy dzieciom w ich rozwoju, wzrastaniu, pokonywaniu trudności, uczeniu się odpowiedzialności. I wcale tutaj nie myślę tylko o własnych dzieciach.

Dziecko prezent  od Boga dla nas. Jak to wykorzystam? Ile od niego się nauczę? Ile przekażę swojej wiedzy ? Na ile będę Biblią , którą będzie czytać? 

Rodzi się nowe życie, zupełnie bezradne. Ja podejmuję za nie odpowiedzialność, za jego fizyczne i psychiczne zdrowie, za jego wychowanie na człowieka dającego miłość, za wychowanie do wartości moralnych, wartości chrześcijańskich. Na każdym etapie życia dzieci potrzebują fundamentu , do którego będą mogły się odwołać, który wskaże im właściwą drogę.

Bóg jest Stwórcą. Pochylmy się nad tym pięknem.