Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Lato w Centrum

Regina Przyłucka

W czasie tegorocznego lata w Centrum Światło-Życie w Krościenku odbyły się oazy I i II stopnia, KODA oraz Szkoła Animatora. Rekolekcje przeżywali studenci, klerycy, dorośli oraz młodzież.

Od wielu lat na Liturgię Światła i Wody czwartego dnia rekolekcji przybywają do  Centrum Ruchu nie tylko oazy z Krościenka, ale również z okolic, a czasem i z odległych miejscowości. Mszę św. rozpoczynamy o zmroku, by uwidoczniła się symbolika światła. Przy końcu Eucharystii przechodzimy do figury Niepokalanej. Wówczas m.in. słuchamy nagrania słowa ks. kard. Karola Wojtyły z dnia poświęcenia figury 13 VI 1973 r. „o okienku”.  Uczestnicy liturgii idą w mrok uśpionego Kroście-ka z zapalonymi świecami wsłuchani w śpiew: „Chrystus Światłem, Chrystus życiem, mamy Matkę, Matkę Życia, alleluja, alleluja”.

Eucharystii podczas każdego Dnia Wspólnoty przewodniczyli księża biskupi: w pierwszym turnusie biskup tarnowski Wiktor Skworc, w drugim bp Adam Szal z Przemyśla delegat Episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie; w trzecim biskup pomocniczy z Tarnowa Wiesław Lechowicz. Biskup Wiesław jako neoprezbiter posługiwał w parafii Krościenko i był moderatorem oazowych grup parafialnych.

W czasie Godziny Odpowiedzialności wiele osób składało deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wielką radością było patrzenie na ludzi w różnym wieku, którzy szli w długiej procesji, by złożyć deklarację na ołtarzu.

Przeżywaliśmy radość patrząc na ludzi, którzy przychodzili na adorację Najświętszego Sakramentu, pochylali się nad Pismem św., przystępowali do Sakramentu Pojednania. Wdzięczni jesteśmy tym wszystkim, którzy bezinteresownie poświęcali swój czas i przyjechali by podjąć różne posługi w oazach rekolekcyjnych, a także w zakrystii, sekretariacie, diakonii słowa, świadectwa, gospodarczej i wielu jeszcze innych wykonywanych cicho, skromnie, by czynić uczniów.