Kobiecość

(197 -styczeń2014)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Loteryjka

Jola

Należy wyciąć z pism zdjęcia, które ilustrują ja­kieś znane piosenki np. zdjęcie lasu jako ilustracja pio­senki „Szła dzieweczka do la­seczka”. Wszystkich dzielimy na trzy lub cztery grupy. Jedna oso­ba z grupy losowo wybiera zdjęcie i cała grupa stara się odgadnąć (skojarzyć), o jaką piosenkę chodzi i oczywiście jak rozwiązanie należy ją zaśpiewać. Zdjęcie może pasować do kilku piosenek, więc można losować każde zdjęcie kilka razy, aż nie wyczerpią się pomysły.